Jak odnaleźć wartość w procesie fuzji?


Przed rozpoczęciem procesów integracyjnych należy rozważyć aspekty technologiczne i logistyczne, przeanalizować dostępność siły roboczej w obszarach koncentrowania działalności i społeczne skutki zamykania niektórych oddziałów. Często niezbędne okazują się dodatkowe wydatki na przenoszenie środków trwałych lub rozbudowę infrastruktury.

Czy plany zamknięcia jednej z dwóch fabryk i koncentracji produkcji są możliwe do realizacji? Ile musimy wydać na rozbudowę istniejącego zakładu, rekrutację dodatkowych pracowników i przenoszenie urządzeń? Nawet teraz, w okresie kryzysu, rzadko mamy do czynienia z na tyle głębokim niewykorzystaniem mocy produkcyjnych, by koncentracja produkcji przebiegła bez ponoszenia dodatkowych nakładów.

Z drugiej strony, w najbliższych latach będziemy obserwować wiele przejęć przedsiębiorstw stojących na krawędzi bankructwa, w których likwidacja zakładu produkcyjnego i koncentracja produkcji u przejmującego z niższymi kosztami jednostkowymi jest jednym z fundamentów opłacalności takiej transakcji.

O trudnościach związanych z centralizacją działalności operacyjnej dobrze wiedzą różnego typu przedsiębiorstwa usługowe. Najbardziej spektakularne fuzje ostatnich lat miały miejsce w sektorze bankowym, zmuszając zarządy do trudnych decyzji związanych z likwidacją podwojonych funkcji centralnych (często zlokalizowanych w różnych miastach Polski), wyborem jednego z dwóch posiadanych systemów informatycznych, ujednoliceniem procedur. Przykładem dobrze przeprowadzonej centralizacji po fuzji są wyspecjalizowane jednostki działające na rzecz całego banku, zlokalizowane w różnych miastach (np. w BZ WBK są to Wrocław, Poznań i Warszawa).

Podobnie trudne decyzje podejmować muszą przedsiębiorstwa logistyczne, które w Polsce najczęściej korzystają z jednego podstawowego magazynu centralnego. Posiadanie dwóch bywa zwykle nieefektywne, a przejmowany konkurent ma z reguły inną lokalizację magazynów. Dla firm transportowych i logistycznych dodatkowym wyzwaniem jest szybkie doprowadzenie do centralnego zarządzania taborem transportowym, bez czego nie ma mowy o poprawieniu jego wykorzystania.

Centralizacja funkcji administracyjnych jest kolejnym powszechnym działaniem w realizacji synergii. W efekcie powstają centra księgowe obsługujące kilka podmiotów zlokalizowanych często poza granicami Polski.

Pozyskanie kapitału na prowadzenie i rozwój działalności może być mniej kosztowne po dokonaniu połączenia. Przede wszystkim znaczenie ma tu potencjał (wielkość) podmiotu. Spółka osiągająca lepsze wyniki finansowe, posiadająca większą wartość aktywów, ma większą pozycję przetargową, także wobec instytucji finansujących.