Jak odnaleźć wartość w procesie fuzji?


Pod koniec 2001 r., kiedy w wyniku fuzji Banku Przemysłowo-Handlowego SA z Powszechnym Bankiem Kredytowym SA powstał Bank BPH SA, okazało się, że dzięki wdrożeniu programu oszczędnościowego w 2002 r. koszty Banku ogółem zostały obniżone o 7,4%, to znaczy o 129 mln zł. Oszczędności wynikające z synergii osobowych, czyli osiągnięte w wyniku redukcji zbędnych etatów, stanowiły wówczas aż 40% całkowitego poziomu uzyskanych oszczędności.

Aspekt społeczny jest bardzo ważny, a klucz do sprawnego zintegrowania podmiotów stanowi zapewnienie odpowiedniego modelu informowania pracowników łączonych spółek o poszczególnych etapach procesu oraz ich wpływie na bieżącą pracę. To od menedżerów zależy jak najszybsze określenie miejsc, w których można przeprowadzić synergię, oraz podjęcie wielu zdecydowanych działań, żeby ten efekt uzyskać. Synergia stanowi ukryty potencjał, pozwalający na uwolnienie dodatkowych środków, szczególnie istotnych w okresie dekoniunktury. W grupie kapitałowej istnieje wiele obszarów, zarówno potencjalnych oszczędności, jak i źródeł przychodów, a działania, których rezultatem może być poprawa sytuacji finansowej, powinny być traktowane przez kierownictwo spółek ze szczególną uwagą.

Piotr Nędzewicz jest konsultantem w Departamencie Doradztwa Gospodarczego Grant Thornton Frąckowiak.

Maciej Richter jest partnerem zarządzającym w Departamencie Doradztwa Gospodarczego Grant Thornton Frąckowiak.