Jak odzyskać informacje z uszkodzonych nośników


Skuteczne usuwanie danych

Jak odzyskać informacje z  uszkodzonych nośników

Darmowe programy, jak Recuva, potrafią przeanalizować nośniki danych pod kątem usuniętych plików, ale odzyskanie niektórych z nich może nie być możliwe.

Niewłaściwe skasowanie danych na dysku twardym lub innym nośniku danych przed jego sprzedażą lub przekazaniem do utylizacji może być dla firmy lub instytucji tak samo groźne, jak wyrzucanie w całości papierowych dokumentów zawierających ważne informacje. Odzyskanie danych przez niepowołaną osobę może spowodować realne straty finansowe, problemy z wizerunkiem w mediach oraz wywołać nieprzyjemne konsekwencje zawodowe i prawne.

Wbrew pozorom usunięcie plików z poziomu systemu operacyjnego nie usuwa ich trwale z dysku twardego. Pliki na dysku twardym można przyrównać do książki, która zawiera spis treści. Usunięcie pliku poprzez przeniesienie go do kosza, a następnie jego opróżnienie to jedynie zamazanie pozycji w spisie treści. Sam plik nadal znajduje się na dysku, tak jak odpowiedni rozdział znajduje się w książce. Co więcej, nawet formatowanie partycji nie zapobiega możliwości odzyskania danych przy użyciu profesjonalnych narzędzi.

Profesjonalne kasowanie danych odbywa się na dwa sposoby: sprzętowo lub programowo. Według niektórych opinii najlepsze rezultaty zapewnia sprzętowe kasowanie danych polegające na użyciu degaussera. Jest to urządzenie wytwarzające pole elektromagnetyczne o bardzo dużym natężeniu. Pole zmienia właściwości magnetyczne nośnika danych sprawiając, że nie nadaje się on do dalszego użytku. Koszt skorzystania z usługi w firmach zajmujących się odzyskiwaniem danych rozpoczyna się już od około 150 zł netto.

Programowe kasowanie danych polega na użyciu programu, który wielokrotnie nadpisuje całą przestrzeń nośnika losowymi ciągami znaków. Po przeprowadzeniu takiej operacji żadne laboratorium nie powinno odzyskać danych z nośnika. Wiele firm ma autorskie oprogramowanie, ale niekiedy jest ono przeznaczone także na sprzedaż. Ceny usługi programowego usuwania danych rozpoczynają się już od około 100 zł. Istnieją także darmowe programy do kasowania danych na dysku twardym, jak np. Wise Disk Cleaner, czy 4DiskClean.

Przyszłość odzyskiwania danych

Większości użytkowników komputerów zdarzyło się przynajmniej raz utracić pliki. W miarę postępu informatyzacji takie sytuacje mogą być coraz częstsze. Nie trudno więc przewidzieć, że wzrastać będzie także zapotrzebowanie na usługi odzyskiwania danych, a w miarę tego wzrostu również ceny usług powinny być coraz przystępniejsze dla przeciętnego użytkownika. Obyśmy nie byli zmuszeni korzystać z nich zbyt często.