Jak ograniczyć czas używania komputera

Komputer to doskonałe narzędzie do zabawy i nauki. Warto jednak kontrolować kiedy i do czego jest używany. Jeżeli na przykład twoje dziecko zbyt dużo czasu korzysta z Internetu bądź gra w różne gry powinieneś ograniczyć możliwość jego uruchamiania i określić aplikacje, które można uruchamiać. Zrobisz to nawet za pomocą narzędzi wbudowanych w Windows


Jeżeli twoje dzieci spędzają przed komputerem zbyt dużo czasu, czasami trzeba ograniczyć możliwość jego uruchamiania. Limity czasowe przydadzą ci się również wtedy, gdy zechcesz zdefiniować godziny, w których współpracownicy mogą używać twojego peceta bądź korzystać z niego do przeglądania zasobów Internetu. Najczęściej do tak zwanej kontroli rodzicielskiej używa się narzędzi zewnętrznych. Popularne są takie programy, jak Strażnik Ucznia, Opiekun Dziecka czy Beniamin ale przecież trzeba za nie płacić. A tak naprawdę nie ma konieczności instalowania żadnych aplikacji by kontrolować czas pracy. Wszystkie niezbędne narzędzia umożliwiające weryfikację tego parametru wbudowane są w system operacyjny. Aby je uruchomić należy jedynie dysponować uprawnieniami administratora

Włączanie kontroli rodzicielskiej w Windows 7

Włączanie kontroli rodzicielskiej w Windows 7

1. Włączanie filtra rodzicielskiego

Rozwiń menu startowe i otwórz Panel sterowania. Kliknij łącze Konfiguruj ustawienia kontroli rodzicielskiej dla wszystkich użytkowników umieszczone w grupie Konta użytkowników i Filtr rodzinny. Jeżeli nie jesteś zalogowany jako administrator podaj jego hasło. Kliknij ikonę konta, dla którego czesz wprowadzić ograniczenia. W tym miejscu możesz również stworzyć nowe konto. Wybierz w tym celu łącze Utwórz nowe konto użytkownika. Zaznacz opcję Włączona, egzekwuj bieżące ustawienia. Aby wprowadzić limity użytkowania kliknij łącze Limity czasu w sekcji Ustawienia systemu Windows.

Siatka dozwolonych godzin pacy komputera na przestrzeni całego tygodnia

Siatka dozwolonych godzin pacy komputera na przestrzeni całego tygodnia

2. Definiowanie godzin pracy

Korzystając z myszy zaznacz kratki reprezentujące godziny, w których dostęp do peceta ma być ograniczony. Limity definiuje się w odstępach godzinnych, oddzielnie dla każdego dnia tygodnia. Ponowne kliknięcie pola zablokowanego odblokuje je. Na koniec kliknij Ok. Jeżeli konfigurujesz nie tylko czas pracy ale również pozostałe opcje kontroli rodzicielskiej możesz od razu określić możliwość uruchamiania różnych gier i programów. Po kliknięciu łącza Gry włączysz bądź wyłączysz możliwość zabawy, skonfigurujesz klasyfikator PEGI, na podstawie którego definiowana jest kategoria wiekowa gier oraz zablokujesz produkty na podstawie słów kluczowych obejmujących na przykład seks, narkotyki, przemoc czy wulgaryzmy. Dostęp zdefiniujesz opierając się o konkretne tytuły. Możliwość uruchamiania aplikacji skonfigurujesz po kliknięciu Dozwalaj i blokuj określone programy.

3. Konfiguracja rejestratora aktywności i systemu klasyfikacji

Jeżeli masz w systemie uruchomione rejestrowanie zdarzeń i zainstalowane odpowiednie składniki, możesz włączyć zbieranie informacji o akcjach wykonywanych na danym koncie. W tym celu zaznacz opcję Włączone, zbieraj informacje o korzystaniu z komputera w sekcji Raportowanie aktywności. Kliknij Ok, by zamknąć okno konfiguracyjne. Gdy nie chcesz do oceny wiekowej gier korzystać z powszechnie stosowanego klasyfikatora PEGI w prosty sposób zmienić instytucję przyznającą kategorie wiekowe. Wybierz w tym celu łącze Systemy klasyfikacji gier z lewej strony okna i wskaż inną organizację certyfikującą produkty. Do wyboru masz ich dziesięć. Zatwierdź wybór przyciskiem OK. Po włączeniu rejestratora aktywności warto jeszcze ustawić w systemie przypomnienie o konieczności przeglądania raportów. Zrobisz to używając łącza Opcje bezpieczeństwa rodzinnego. By zbyt często nie otwierać raportów pozostaw zaznaczenie Cotygodniowo, aby wyczyścić filtr zawartości kliknij Resetuj. Zaakceptuj ustawienia przyciskiem OK.