Jak osiągnąć bankowe cele

Jedna trzecia banków detalicznych z regionu EMEA nie osiąga wyznaczonych celów strategicznych - wynika z badania przeprowadzonego przez European Financial Management & Marketing Association, Uniwersytet w Mannheim oraz firmę SAP.

Badanie przeprowadzono wśród 42 banków detalicznych z 21 krajów Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. Z powodu braków w systemach IT ponad 30% banków z Europy ma ograniczone możliwości osiągania celów strategicznych. Raport został opracowany na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród kadry zarządzającej średniego i wyższego szczebla w zakresie bieżącego statusu podstawowych funkcjonalności bankowych w ich firmie oraz oczekiwań dotyczących najbliższych trzech lat.

Gros przedstawicieli banków uważa, że systemy IT mają istotne znaczenie w osiąganiu przewagi konkurencyjnej. Jedna trzecia respondentów nie jest zadowolona z systemów działających obecnie w ich placówkach, ale spodziewa się, że w ciągu najbliższych trzech lat ta sytuacja się zmieni.

Niemal 90% ankietowanych przykład większą wagę do strategii wzrostu przychodu niż redukcji kosztów. Podstawowe inicjatywy to: wspólna sprzedaż produktów oraz pozyskiwanie nowych klientów.

Z badania wynika również, że przedstawiciele banków uważają, iż lepsze narzędzia business intelligence (BI) wpływają na sukces w obszarze zarządzania klientami. Planowanie, dostępność i analiza danych klienta to największe wyzwania. Wyższa jakość systemów BI oraz controllingu umożliwi osiągnięcie wyników nawet czterokrotnie lepszych niż oczekiwane.

Banki koncentrują się na kierowaniu odpowiednich ofert w odpowiednim czasie do odpowiednich klientów, chciałyby móc dzięki automatyzacji osiągać znaczące usprawnienia operacyjne.


Zobacz również