Jak oszczędzać miejsce na dysku. Odzyskaj cenne gigabajty


Wydzielenie osobnej partycji na dane

Podział istniejącej partycji, zwłaszcza systemowej nie jest prostą sprawą. Potrzebne jest do tego odpowiednie narzędzie. Pamiętać też należy, że zawsze istnieje ryzyko utraty danych więc należy wcześniej zrobić kopię zapasową najważniejszych plików. Zadanie stworzenia dodatkowego miejsca na dane powierzymy aplikacji Easeus Partition Master. Co bardzo istotne, aplikacja ta jest bezpłatna do zastosowań niekomercyjnych.

Uruchom program i zaznacz dysk systemowy. Z panelu po lewej stronie wybierz Zmień rozmiar/przenieś partycję. Chwyć kursorem za prawą krawędź reprezentującą dysk i przeciągnij ją w lewo. W polach poniżej widać, jak zmieniają się rozmiary poszczególnych części partycji. Odpowiednie wartości możesz też wprowadzić za pomocą klawiatury. Zaakceptuj zmiany klikając Ok.

Jak oszczędzać miejsce na dysku. Odzyskaj cenne gigabajty

Na razie wprowadzone zmiany są jedynie wirtualne. Zaplanowane działanie pojawiło się w sekcji operacje oczekujące. Czas na przypisanie zwolnionego miejsca nowej partycji. Zaznacz nieprzypisany fragment dysku i kliknij Utwórz partycję. Nadaj dyskowi etykietę i określ system plików. Możesz z powodzeniem zostawić typ partycji Logiczny. Ponownie kliknij Ok.

Kolejna operacja została dopisana do listy zaplanowanych. Kliknij przycisk Zastosuj zmiany, by wprowadzić je w życie, potwierdź przyciskiem Tak i jeszcze raz Tak. Zmiany dotyczą partycji systemowej dlatego nie można ich przeprowadzić w działającym Windows. Komputer zostanie zrestartowany, a najważniejsza część zadania wykonana w trybie tekstowym. W zależności od wielkości dzielonego dysku oraz zajętości partycji, a także szybkości komputera, operacja ta może zająć kilka do nawet kilkudziesięciu minut. Po wystartowaniu systemu, peceta ma już za to dwa osobne nośniki danych, a nie jeden.

Oczyszczanie dysku

Skasuj niepotrzebne pliki, dane tymczasowe systemu i śmieci z dysku, opróżnij Kosz. Możesz to zrobić ręcznie lub użyć narzędzia Oczyszczanie dysku wbudowanego w Windows – za jego pomocą można błyskawicznie odzyskać setki megabajtów.

Jak oszczędzać miejsce na dysku. Odzyskaj cenne gigabajty

Przejdź do widoku ekranu startowego i wpisz Oczyszczanie dysku. Wciśnij [Enter]. Na liście rozwijanej wskaż dysk, który zamierzasz posprzątać i kliknij Ok. Zaznacz wszystkie pola wyboru w sekcji Pliki do usunięcia. Jeżeli chcesz je jeszcze przejrzeć, użyj przycisku Wyświetl pliki. Aby usunąć niepotrzebne dane kliknij Ok i Usuń pliki. Teraz musisz uzbroić się w cierpliwość. Jeżeli danych jest sporo ich kasowanie może zająć kilka minut. W ten sam sposób posprzątasz na pozostałych partycjach.

To samo narzędzie służy do kasowania plików systemowych. Uruchom program, jak poprzednio i kliknij przycisk Oczyść pliki systemowe. Wskaż nośnik, jeszcze raz zaznacz wszystkie kategorie i uruchom kasowanie przyciskiem Ok. W tej wersji aplikacji można także usuwać zainstalowane programy oraz zarządzać plikami kopii systemu. Przejdź na kartę Więcej opcji i kliknij Oczyść w sekcji Przywracanie systemu i kopie w tle. Kliknij usuń.

Odinstaluj wszystkie pamięciożerne programy, oczywiście te, które możesz zastąpić innymi narzędziami bądź zrezygnować całkowicie i te, z których nie korzystasz. Wykasuj z systemu gry, w które już nie grasz. Możesz także usunąć niepotrzebne, obejrzane filmy. Stanowią one zwykle spory odsetek danych ulokowanych na dysku.

Usuwanie plików tymczasowych

Inną kategorią danych, którymi zaśmieca dysk system oraz programy, są pliki tymczasowe. Teoretycznie powinny być automatycznie kasowane w chwili, gdy przestają być potrzebne. Niestety, to sytuacja idealna. W praktyce katalogi z tak zwanymi tempami rozrastają się błyskawicznie. Trudno nad nimi zapanować z jeszcze jednego powodu – nie ma standardu, który określałby jedno, stałe miejsce przechowywania takich danych. Katalog tymczasowy znajduje się na partycji głównej, kolejne w katalogu Windows i często w folderach różnych programów. Na dodatek może mieć różne nazwy.

Jak oszczędzać miejsce na dysku. Odzyskaj cenne gigabajty

Aby odszukać i opróżnić je wszystkie trzeba skorzystać z pomocy wyspecjalizowanego oprogramowania. Samodzielnie przeprowadzona operacja zabierze sporo czasu i będzie nieskuteczna. Pomocne narzędzia to te same programy, które używa się do czyszczenia rejestru czy pozostałości po programach. Komunikaty o braku miejsca na dysku systemowym pojawiają się z reguły także wtedy, gdy nie mieści się na nim plik wymiany. Można rozważyć przeniesienie go na inną partycję ale najczęściej porządki robi się właśnie po to, by tego uniknąć. O ile to możliwe, sensowne może być czasami umieszczenie pliku na osobnym dysku fizycznym. Powinno to zaowocować ogólną poprawą wydajności pracy.

Usuń stare punkty przywracania pozostawiając na dysku jedynie najnowsze. Użyj do tego funkcji wbudowanych w Windows. Zmniejsz także miejsce zarezerwowane na dane potrzebne do przywracania stanu systemu.

Aby wyczyścić partycje z plików tymczasowych aplikacji, wykasować z rejestru niepotrzebne wpisy i oczyścić pamięć podręczną przeglądarek, najlepiej posłużyć się programem zewnętrznym, na przykład CCleanerem.