Jak podmienić domyślne programy do obsługi grafiki? (Windows XP / Vista / 7)

Standardowe narzędzie do edycji grafiki rastrowej w Windows, program Microsoft Paint, ma znacznie mniejsze możliwości od niektórych bezpłatnych alternatyw. Także standardowe okno podglądu obrazków wypada słabo w porównaniu z darmowymi rozwiązaniami innych producentów. Ale jak podmienić standardowe aplikacje na zewnętrzne oprogramowanie i jakich aplikacji użyć?

Bezpłatny program Paint.NET (dostępny pod tym adresem internetowym) jest bardzo funkcjonalnym, a zarazem prostym w obsłudze fotoretuszerem. Dysponuje intuicyjnym interfejsem użytkownika, stanowi więc dobrą alternatywę standardowego edytora grafiki rastrowej w Windows. Wprawdzie po zainstalowaniu tej aplikacji możesz z niej korzystać do woli, jednak nie zostanie automatycznie skonfigurowana jako domyślny program do obróbki plików graficznych. Na przykład bardzo wygodne byłoby rozwiązanie, w którym zamiast Microsoft Paint otwiera się Paint.NET otwiera się, gdy użytkownik klika plik graficzny prawym przyciskiem myszy i wskazuje polecenie Edytuj w menu podręcznym.

Etap 1. Podmień domyślny edytor plików graficznych. Uruchom Edytor rejestru (naciśnij klawisze [Windows R] i wpisz polecenie regedit). Następnie przejdź do klucza "HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\image\shell\edit\command". Jeśli w twoim systemie nie ma takiego klucza, załóż go. Następnie kliknij dwukrotnie wartość "(Domyślna)" w prawej części okna i przyporządkuj jej w polu Dane wartości następujący ciąg znaków:

"C:\Program Files\Paint.NET\PaintDotNet.exe" "%1"

Pamiętaj, aby wpisać także wszystkie znaki cudzysłowu. W razie potrzeby zamień podany folder C:\Program Files na inny, jeśli nie instalowałeś Paint.Netu w domyślnej lokalizacji. Od tej pory, gdy klikniesz dowolny obrazek prawym przyciskiem myszy i wybierzesz polecenie Edytuj z menu podręcznego, będzie uruchamiał się za każdym razem Paint.NET. Chcąc przywrócić domyślne ustawienie, ponownie przywołaj wartość "(Domyślna)" w powyższym kluczu i przypisz jej ciąg znaków

"%systemroot%\system32\mspaint.exe" "%1"

Etap 2. Podmień domyślną przeglądarkę grafiki. Spośród wielu bezpłatnych przeglądarek plików graficznych radzimy wybrać aplikację Google Picasa (dostępna pod tym adresem internetowym). Znacznie bardziej nadaje się na domyślną przeglądarkę, bo oferuje lepszą funkcję pokazów slajdów, a ponadto jest wyposażona w praktyczny i funkcjonalny moduł do zarządzania fotografiami.

Przesiadka na Picasę nie powinna sprawiać problemów. Wystarczy zainstalować tę aplikację, a następnie wybrać w oknie konfiguracyjnym typy plików graficznych, które ma domyślnie obsługiwać. W razie potrzeby możesz w każdej chwili zmienić to ustawienie. Teraz wystarczy dwukrotnie kliknąć dowolny plik graficzny, a zostanie otworzony w Picasie.