Jak poprawić wyniki finansowe firmy? Finanse dla niefinansistów

17-18-19 września 2007 - Warszawa Jak z menedżera, który ma pozornie awersję do finansów, uczynić biegłego finansistę? Niemożliwe? Ponad 400 prezesów polskich firm skorzystało z know-how {{a:HTTP://www.figpolska.pl/prog_w/jpw.html}}{{a:HTTP://www.figpolska.pl}}Francuskiego Instytutu Gospodarki Polska {{/a}} {{/a}} i dzisiaj biegle porusza się w zagadnieniach finansowych i księgowych, wpływając na poprawę wyników finansowych swoich firm!

Zapraszamy do uczestnictwa w seminarium opracowanym specjalnie pod kątem potrzeb menedżerów pionów niefinansowych. Wiedza zdobyta podczas tych zajęć umożliwi Państwu swobodne poruszanie się w świecie pojęć finansowych, poznanie i opanowanie finansowej logiki funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz nabycie szlifów w zakresie analizy wyników generowanych przez firmę. Będą Państwo potrafili lepiej przewidywać i oceniać skutki finansowe podejmowanych przez siebie decyzji, rozpoznawać zagrożenia i im przeciwdziałać.