Jak przeinstalować system macOS?

Apple posiada dodatkową opcję przywrócenia systemu, która wymaga połączenia z siecią.


W przypadku wymiany dysku na nowy, która dotyczy głównie starszych komputerów Apple lub sformatowaniu dysku komputery Mac posiadają opcję łatwego przywrócenia systemu operacyjnego z sieci. Możesz ją wykorzystać także w przypadku sprzedaży starego komputera lub gdy planujesz wysłać go do serwisu, aby usunąć pliki osobiste i przywrócić komputer do ustawień fabrycznych.. Narzędzie macOS Recovery zostało po raz pierwszy wprowadzone w Mac OS X 10.7 Lion.

Czym jest tryb odzyskiwania systemu macOS?

Tryb odzyskiwania systemu macOS to zestaw narzędzi uruchamiany niezależnie od systemu operacyjnego. Posiada funkcjonalność odtworzenia backupu Time Machine, ponownej instalacji macOS, dostępu do narzędzi dyskowych oraz uproszczonej wersji przeglądarki Safari. Domyślnie jest zainstalowany na dysku i zajmuje jego małą niewidoczną (ukrytą) część, jednak nawet w przypadku sformatowania dysku komputery Mac są w stanie pobrać tryb odzyskiwania systemu macOS z serwerów Apple po podłączeniu urządzenia do internetu.

Jak uruchomić tryb odzyskiwania systemu macOS?

  • Wyłącz komputer.
  • Uruchom komputer i natychmiast przytrzymaj klawisze Command oraz R. Mac uruchomi tryb odzyskiwania systemu, a jeżeli wykryje, że nie ma zainstalowanej partycji pokaże wirującą kulę ziemską i poprosi o połączenie z siecią Wi-Fi.
  • Komputer rozpocznie pobieranie z sieci i pokaże pasek stanu. Po zakończeniu pobierania uruchomi tryb odzyskiwania.

Jak zainstalować macOS używają trybu odzyskiwania?

Z narzędzi macOS wybierz "Zainstaluj ponownie macOS" - opcja ta powoduje zainstalowanie najnowszego systemu macOS. W przypadku, gdy komputer nie obsługuje najnowszej wersji systemu macOS zainstalowana zostanie ostatnia kompatybilna wersja.

Dalej postępuj zgodnie z wskazówkami kreatora instalacji systemu.