Jak składać reklamację? Poradnik dla kupujących


Jak składać reklamację?

Najlepiej wyślij list polecony za potwierdzeniem odbioru przez przedsiębiorcę, złóż reklamację osobiście u sprzedawcy lub zgłoś się bezpośrednio do gwaranta (zwykle wskazany w karcie gwarancyjnej autoryzowany serwis naprawy).

W wypadku dokonania zakupu za granicą wyślij reklamację pocztą elektroniczną w języku przedsiębiorcy lub zrozumiałym dla niego (najlepiej w j. angielskim) za potwierdzeniem przeczytania przez odbiorcę.

Zobacz również:

  • Masz problemy z dźwiękiem w iPhone 12? Apple naprawi go za darmo!
  • Czy iOS 15 beta unieważni Twoją gwarancję? Znamy odpowiedź
  • Właściciel RTX 3090 znalazł w sprzęcie... ochraniacz na palec!

Wskazówki dla kupujących

Europejskie Centrum Konsumenckie radzi wszystkim konsumentom:

1. Przy zakupie sprzętu elektronicznego, AGD lub RTV dowiedz się, czy serwis gwarancyjny jest dostępny w Polsce. Nalegaj na podanie adresu konkretnego serwisu.

2. Sprawdź, czy gwarancja na sprzęt nie jest zbyt ogólna (jakie części są nią objęte i czy nie są z niej wyłączone elementy ulegające szybkiemu zużyciu).

3. Niezgodność towaru z umową, podlegająca reklamacji, to także nieprawidłowy montaż przez sprzedawcę lub według jego błędnej instrukcji.

4. Sprzedawca w Polsce ma obowiązek odpowiedzi na reklamację w ciągu 14 dni. Jeśli w wypadku reklamacji z żądaniem naprawy albo wymiany nie ustosunkuje się do niej, uważa się, że uznał twoje roszczenia za uzasadnione.

6. Polski przedsiębiorca nie uznał twojej reklamacji? Zgłoś się do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów. W razie problemów z reklamacją towarów kupionych za granicą pomoc świadczy Europejskie Centrum Konsumenckie.

Więcej informacji: Europejskie Centrum Konsumenckie