Jak skonfigurować zaporę systemu Windows w Windows Vista lub Windows 7

Pomiędzy Twoim komputerem a Internetem (czy też jakąkolwiek siecią zewnętrzną) stoi firewall. Zaprojektowany aby przepuszczać legalny ruch do Ciebie, zaś nielegalny blokować. Dowiedz się jak skonfigurować Zaporę systemu Windows.


Dobrze skonfigurowany firewall chroni Cię przed tysiącami ataków i niebezpiecznymi programami, które chcą mieć dostęp do Twojego komputera PC. Tak Windows Vista, jak i Windows 7 mają wbudowaną usługę, nazywającą się po prostu Windows Firewall, która włącza się razem z systemem; nie powinno się jej wyłączać, chyba że korzystamy z firewalla innej firmy. W tym artykule omówimy podstawy konfiguracji Windows Firewall w Windows Vista i Windows 7. Zrozumienie w jaki sposób cały proces funkcjonuje oraz nauczenie się, jak go obsługiwać czyni nas dużo mniej narażonymi na ataki z zewnątrz.

W obu systemach Windows - Vista i 7 - możesz uzyskać dostęp do firewalla klikając Start i otwierając Panel Sterowania. Kliknij Zapora Systemu Windows w Windows 7 lub Bezpieczeństwo w Vista, a następnie Zapora Systemu Windows.

Zobacz również:

  • Masz ten smartfon Samsunga? Dostępna jest nowa aktualizacja zabezpieczeń! [24.05.2022]

Krok po kroku: Konfiguracja Zapory Systemu Windows w Windows 7

Krok pierwszy. Możesz ustawić dwa typy sieci: prywatną (w domu czy pracy) i publiczną (w bibliotekach, na lotniskach czy jakichkolwiek innych miejscach publicznych). Zobaczysz tutaj status i ustawienia wyświetlane dla obu typów sieci. Zacznij od kliknięcia na Zmień ustawienia powiadomień na panelu po lewej stronie okna, abyś mógł wybierać, włączyć czy wyłączyć zaporę dla konkretnego typu sieci.

Krok drugi. Aby zmienić opcję powiadamiania w przypadku blokowania programu przez zaporę, zaznacz lub odznacz Powiadom mnie gdy Zapora zablokuje nowy program. Ostatecznie możesz zaznaczyć (by być całkowicie zabezpieczonym), Blokuj wszystkie połączenia przychodzące łącznie z programami znajdującymi się na liście dozwolonych programów. Więcej o liście programów dozwolonych poniżej.

Krok po kroku: Konfiguracja zapory systemu Windows w Windows Vista

Krok pierwszy. Po włączeniu panelu sterowania zaporą systemu Windows, zobaczysz okno ze statusem i ustawieniami. Rozpocznij klikając na Zmień ustawienia po prawej stronie.

Krok drugi. W następnym oknie, zobaczysz trzy zakładki. W pierwszej zakładce możesz włączyć i wyłączyć zaporę, jak również zablokować wszystkie nadchodzące połączenie. Zaznaczenie tego ostatniego sprawi, że zablokowane zostaną wszystkie programy łącznie z tymi, znajdującymi się na liście wyjątków (o tym również poniżej).

Krok trzeci. W zakładce Zaawansowane, zobaczysz listę sieci, do których się łączysz. Aby włączyć ochronę Zapory zaznacz wszystkie sieci.

Krok po kroku: Ustawianie dozwolonych programów w Windows 7

W Windows 7, Zapora systemu Windows chroni Cię blokując Twoje programy przed akceptowaniem połączeń z zewnątrz (Internet, czy inna sieć zewnętrzną). Programy dozwolone są aplikacjami, które sam wskazujesz Zaporze systemu Windows, aby ich nie blokowała. Na przykład możesz zezwolić na dostęp programowi do chatu, czy grze multiplayer, aby mogły one poprawnie działać.

Krok pierwszy. Aby zezwolić programowi na dostęp w Windows 7 kliknij Zezwalaj programowi lub funkcji na dostęp przez Zaporę systemu Windows w menu po lewej stronie panelu sterowania zaporą.

Krok drugi. W nowym oknie, kliknij Zmień ustawienia. Znajdź program, któremu chcesz zapewnić dostęp i zaznacz pole wyboru obok nazwy tego programu, jak również pola wyboru dotyczące typów sieci przez jakie chcesz zezwalać na dostęp programowi. Jeżeli program, któremu chcesz zezwolić na dostęp nie jest wymieniony, kliknij Zezwalaj na dostęp innego programu i znajdź go na liście, która się pojawi. Możesz być również zmuszony do kliknięcia Przeglądaj, aby odnaleźć program bezpośrednio na dysku.

Krok po kroku: Ustawianie wyjątków w Windows Vista

Krok pierwszy. Wybierz zakładkę Wyjątki i wybierz program, któremu chcesz zezwolić na dostęp zaznaczając odpowiednie pola wyboru.

Krok drugi. Jeżeli nie możesz zlokalizować programu na liście, kliknij Dodaj program… i wybierz go z listy, która się ukaże. Jeżeli w dalszym ciągu nie możesz namierzyć upragnionego programu kliknij Przeglądaj i wyszukaj program bezpośrednio na dysku.