Jak sprawdzić, czy istnieje określony adres mailowy?

Chciałbyś wysłać wiadomość pocztową, lecz zapomniałeś dokładne brzmienie adresu. Zastanawiasz się więc, jak sprawdzić, czy adres, który pamiętasz istnieje. Chciałbyś to zrobić, zanim wyślesz wiadomość. Jak rozwiązać ten problem?

Jeśli nie pamiętasz nazwy domeny, przywołaj okno wiersza poleceń i wpisz:

Nslookup -q=mx [nazwa_domeny]

W ten sposób sprawdzisz, czy za ten adres odpowiada serwer pocztowy. Zmiennną [nazwa_domeny] zastąp nazwą domeny, np. pcworld.pl. Jeśli na liście wyników w wierszu mail exchanger= jest wyszczególniony co najmniej jeden adres, jest serwer pocztowy.

Jednak już nie tak prosto ustalić, czy na serwerze pocztowym istnieje określone konto pocztowe i określony adresat. Najwygodniej zrobisz to korzystając z tego serwisu internetowego.

Alternatywnie możesz sprawdzić adres za pomocą konsoli tekstowej. Otwórz ją i wpisz następujące polecenia:

telnet [mail.server.pl] 25

helo hi

mail from: [twój_adres_pocztowy]

rcpt to: [adres_do_sprawdzenia]

quit

Zamiast zmiennych podanych w nawiasach wpisz żądane adresy pocztowe. Każdy wiersz potwierdź naciśnięciem klawisza [Enter]. Po wpisaniu rcpt to: serwer może zwrócić komunikat mailbox unavailable, jeśli adres nie istnieje. Komunikatem recipient ok potwierdzi dostępność adresu. Dokładne brzmienie komunikatów zależy jednak od serwera pocztowego, więc mogą się one różnić od podanych.


Zobacz również