Jak testujemy telewizory

Podczas laboratoryjnych testów przeprowadzanych w laboratorium PC Worlda i miesięcznika Kino Domowe HD staramy się kompleksowo i maksymalnie obiektywnie oceniać badane produkty. Tym samym tam gdzie jest to możliwe wdrażamy procedury bazujące na pomiarach laboratoryjnych, które w połączeniu z subiektywnymi ocenami testujących dają nam rzeczywisty obraz możliwości danego urządzenia.

Przy ocenie telewizora nie bierzemy pod uwagę parametrów obrazu deklarowanych przez producenta w specyfikacji. Bazujemy na własnych pomiarach, które gwarantują rzetelność testu i pozwalają na bezpośrednie porównanie wielu produktów, które testowane są wg. identycznej procedury.

W celu zachowania jak najbardziej zbliżonych do siebie warunków pracy telewizorów testy przeprowadzone przy wykorzystaniu tego samego sprzętu towarzyszącego, który stanowił odtwarzacz Blu-ray Pioneer BDP-LX71. Używaliśmy go zarówno do odtwarzania filmów (Blu-ray, DVD-Video) jak i plansz testowych niezbędnych do przeprowadzania pomiarów parametrów obrazu. W przypadku testów telewizorów przystosowanych do wyświetlania filmów Blu-ray 3D korzystaliśmy dodatkowo z odtwarzacza Samsung BD-C6900.

Odtwarzacze połączono z telewizorami przewodami HDMI. Jakość odbioru sygnału telewizyjnego zbadano podłączając telewizory do sygnału telewizji kablowej i cyfrowej naziemnej DVB-T (w przypadku gdy telewizor dysponował odpowiednim tunerem). Pomiarów i analiz dokonywaliśmy zawsze na tym samym stanowisku pomiarowym w identycznych warunkach oświetleniowych.

Przed przystąpieniem do pomiarów poddawaliśmy telewizory kilkunastominutowemu wygrzewaniu w celu osiągnięcia przez podzespoły urządzeń optymalnych warunków pracy.

Następnie ustawienia każdego telewizora przywracane są do fabrycznych, tak aby nasze testy w jak największym stopniu odpowiadały sytuacji w jakiej znajduje się klient kupujący odbiornik telewizyjny i stający przed zadaniem jego skonfigurowania.

Elementy, które bierzemy pod uwagę podczas testów telewizorów podzielone są na kilka grup.

Obraz

Testy obejmują pomiary wykonane specjalistycznymi narzędziami (kolorymetr GretagMacbeth Eye One Display 2) współpracującymi z oprogramowaniem do analizy jakości obrazu Datacolor ColorFacts 6.0 Professional oraz HCFR 2.1. Materiałem podczas pomiarów są plansze testowe z płyty HCFR. Korzystamy też z najlepszych wydań filmów na dyskach DVD-Video i Blu-ray aby dokonać oceny pracy telewizorów podczas oglądania typowych materiałów wideo.

Aplikacja HCFR służąca analizie pomiarów parametrów obrazu przy użyciu kolorymetra Gretag Macbeth Eye One 2

Aplikacja HCFR służąca analizie pomiarów parametrów obrazu przy użyciu kolorymetra Gretag Macbeth Eye One 2

Podczas testów mierzymy takie parametry obrazu jak:

-Współczynnik kontrastu statycznego, on/off (x:1)

-Współczynnik kontrastu statycznego, ANSI (x:1)

-Równomierność podświetlenia matrycy (w 9 punktach ekranu)

-DeltaE (wierność barw, odchylenie od wzorca)

-Jasność w najlepszym dostępnym trybie ustawień obrazu

-Jasność maksymalną

-Współczynnik gamma w najlepszym dostępnym trybie ustawień obrazu (mówi on o tym czy zarówno w ciemnych jak i jasnych scenach obiekty są prezentowane w sposób wyraźny)

-Przebieg temperatury barwowej w pełnej gamie szarości (od czerni do bieli 0-100 IRE)

-Zbieżność barw podstawowych w pełnej gamie szarości (od czerni do bieli 0-100 IRE)

-Zakres prezentowanej przestrzeni barw (w odniesieniu do przyjętej dla standardu HDTV)

-Pobór energii - mierzony watomierzem (w 4 sytuacjach - standby, minimalny, średni i maksymalny). Pobór energii odnoszony jest do wielkości matrycy w jaką wyposażono telewizor.

Wyniki pomiarów przeliczane są na oceny w skali od 0-10. W zależności od parametru ocena przyznawana jest za minimalną odchyłkę od wzorca (zakres barw, przebieg temperatury barwowej, gamma, równomierność podświetlenia matrycy) lub też skalowana jest do najlepszego wyniku uzyskanego w procesie testów wszystkich produktów próby testowej (tj. najlepszy wynik = 10).

Subiektywne oceny przyznawane są za takie cechy obrazu jak:

-Ostrość

-Szerokość kątów widzenia

-Skuteczność działania mechanizmów poprawy płynności obrazu

Podane parametry mierzymy dla wszystkich predefiniowanych trybów ustawień obrazu oferowanych przez dany odbiornik. Finalnie ocenie podlegają wyniki pomiarów trybu najlepszego, gwarantującego ustawienia obrazu najbliższe wzorca (temperatura barwowa 6500 kelwinów, gamma 2.2, przestrzeń barw pokrywająca się ze standardem HDTV).

Dźwięk

Przyznajemy oceny subiektywne za takie cechy brzmienia wbudowanych głośników jak:

-Soprany

-Średnie tony

-Bas

-Efekty przestrzenne

Funkcje

Każda z ocenianych w arkuszu testów ok 70 funkcji telewizora otrzymuje swoją ocenę, której przypisaliśmy odpowiednią wagę. Większą mają funkcje uznane za ważniejsze, mniejszą te, które mogą być rzadziej wykorzystywane. Procedura jest bardzo drobiazgowa i obejmuje m.in. takie cechy jak: obecność wszelkiego rodzaju czujników (oświetlenia w pomieszczeniu, obecności widza), obecność obrotowej podstawy, ściennego uchwytu, podświetlanych przycisków pilota, okularów 3D, kontrolera sieci Wi-Fi (wbudowanego lub możliwości jego instalacji), wbudowanych tunerów TV, możliwości zapisu materiałów wideo na wbudowany lub zewnętrzny dysk twardy, liczbę i rodzaj gniazd przyłączeniowych, rodzaje obsługiwanych multimediów (z dysków zewnętrznych oraz sieci komputerowej), dostęp do serwisów internetowych, obecność dekoderów audio do obsługi określonych formatów dźwięku.

Jakość wykonania

Ocena ta obejmuje subiektywnie ocenianą jakość użytych materiałów oraz precyzję ich spasowania (waga 70%). Pod uwagę bierzemy też długość gwarancji producenta (waga 30%).

Opłacalność

Jest iloczynem oceny końcowej oraz średniej ceny wszystkich telewizorów w teście, podzielonej przez cenę danego urządzenia (maksymalnie 10 punktów).

W przypadku gdy uzyskane oceny wykraczały poza liczbę 10 punktów, wartości te zostały znormalizowane.

Ocena końcowa

Na ocenę końcową składa sie suma poszczególnych ocen cząstkowych, którym przypisano następujące wagi - Obraz (50%), Dźwięk (10%), Funkcje (30%), Jakość wykonania (10%).

Zapraszamy do zapoznania się z redakcyjnym Rankingiem - Telewizory LCD i plazmowe.