Jak to zrobić?


Instalacja karty dźwiękowej SB Live! i PCI 512

Firma Creative opublikowała w 1999 roku sterownik do popularnej karty dźwiękowej SB Live! i PCI 512. Całą instalację sterownika należy wykonać jako użytkownik root. Sterownik jest rozprowadzany w formacie kodu źród- łowego i można go znaleźć pod adresemhttp://opensource.creative.com/snapshot.html oraz na CD-ROM-ie dołączonym do tego numeru PCWK. Ponieważ wciąż pojawiają się ulepszone wersje, należy najpierw zajrzeć na stronę WWW.

Opis dotyczy instalacji dystrybucji Red Hat, Mandrake i Corel Linux. Najpierw rozpakuj sterownik w dowolnym katalogu tymczasowym (np. /tmp) poleceniem:

tar -xzvf emu10k1-xx.tar.gz

Powstanie nowy podkatalog emu10k1. Teraz wykonaj polecenia:

cd emu10k1

make

make install

Ostatnią czynnością jest edycja pliku /etc/conf.modules (w Corel Linuksie /etc/modules.conf). Dodaj do niego następujący wiersz:

alias sound emu10k1

Dźwięk będzie dostępny natychmiast - nie trzeba restartować komputera.

Co to są pliki z rozszerzeniem tgz, tar.gz, bz2?

Są to archiwa zawierające skompresowane pliki - to odpowiedniki popularnych w Windows/DOS plików zip, arj, rar. Aczkolwiek te archiwizatory są również dostępne w Linuksie, nie cieszą się zbytnią popularnością, ponieważ zazwyczaj nie pozwalają na zapisywanie wszystkich informacji dotyczących uprawnień, właściciela, grupy itd. Jeśli napotkasz plik o rozszerzeniu tar, będzie to zwykłe archiwum programu TAR (tape archiwizer), który zawiera wszystkie informacje, ale nie jest w ogóle skompresowany. Pierwotnie TAR był przeznaczony do przygotowywania kopii zapasowych na taśmach magnetycznych, ale teraz jest popularnym archiwizatorem - zapisuje wszystkie informacje na temat praw dostępu i katalogów. Do kompresji służy program GZIP (GNU ZIP), który nie jest jednak zgodny ze standardem plików ZIP używanym w DOS/Windows. Pliki skompresowane GZIP-em zazwyczaj mają rozszerzenie gz. Istnieje również bardziej wydajna wersja GZIP-a - BZIP/BZIP2. Pliki skompresowane tymi programami mają rozszerzenia bz, bz2, tak więc plik z rozszerzeniem tar.gz (lub tgz) albo tar.bz2 to archiwum przygotowane programem TAR i skompresowane odpowiednio programami GZIP i BZIP2. Do większości archiwów możesz "zajrzeć", używając popularnego Midnight Commandera (uruchamianego poleceniem <font color="red">mc). Aby rozpakować różne rodzaje archiwów, należy wykonać następujące polecenia:

Plik archiwumPolecenie
Plik.tartar xvf plik.tar
Plik.tgztar -xzvf plik.tar.gz
Plik.bz2bzip2 -d plik.bz2
Plik.tar.bz2ar -xfdc plik.tar.bz2

Aby przygotować archiwum .tgz katalogu /mnt/test, należy wykonać polecenie:

tar -cvzf nazwa.tar.gz /mnt/test

Warto pamiętać, że w większości dystrybucji dostępne są również programy "zip" (do obsługi plików zip), lha (.lha), unarj/arj, rar/unrar.

Jak korzystać z plików rpm i deb?

Jak to zrobić?

Podgląd zainstalowanych pakietów RPM w GnoRPM.

Pliki tego rodzaju to archiwa zawierające gotowe "paczki" z aplikacjami, dokumentacją i automatycznym skryptem instalacyjnym. Archiwa są przygotowane w formacie używanym przez instalatora danej dystrybucji - w Red Hat i Mandrake to pliki.rpm, a w Corel Linux/Debian.deb. Dzięki pakietom możliwe jest bardzo precyzyjne zarządzanie instalowanymi programami i całkowite ich usuwanie. Nie występuje więc znany z Windows problem, że po wielu programach pozostają nieużywane i niepotrzebne komponenty (biblioteki, ste- rowniki). Dodatkowo pakiety zawierają zazwyczaj specjalny skrypt, który wstępnie konfiguruje program. Pakiety RPM obsługiwane są poleceniem <font color="red">rpm z linii poleceń, a DEB - <font color="red">dpkg; oczywiście istnieją wygodne narzędzia graficzne (w Red Hat/Mandrake - GnoRPM, Corel Linuksie - Get-It).

OperacjaPolecenie
Instalacjarpm -i pakiet.rpm dpkg -i pakiet.deb
Usunięcie pakietu z systemurpm -e pakiet.rpm dpkg -r pakiet.deb
Wyświetlenie informacji o pakiecierpm -qi pakiet.rpm dpkg -l pakiet.deb
Jakie pliki wchodzą w skład pakieturpm -ql pakiet.rpm dpkg -contents pakiet.deb

Moja mysz nie działa w X-Window

Jak to zrobić?

Konfiguracja myszy w programie mouseconfig.

Jeśli kursor znajduje się na środku ekranu i nie reaguje na poruszanie myszą, prawdopodobnie jest to nieprawidłowo skonfigurowana mysz PS/2 (określono niewłaściwy typ). Myszy tego typu są widziane jako urządzenie /dev/psaux. Użyj programu mouseconfig, aby wybrać poprawny typ myszy. Częstym problemem jest również to, że serwer myszy gmp (obsługujący kursor w trybie znakowym) "gryzie" się z myszą PS/2. Należy wówczas usunąć z systemu pakiet gmp (poleceniem<font color="red">rpm -e -nodeps gmp).