Jak to zrobić?


Obsługa dysków UDMA w Linuksie

Dyski tego typu mogą mieć różne oznaczenia: Ultra-DMA, Ultra-ATA, UDMA/33 i UDMA/66. Problemy z dyskami UDMA wywołane są tym, że jądro serii 2.2.xx (wykorzystywane m.in. przez Mandrake i Red Hat do wersji 6.1/7.1) nie obsługuje UDMA. Większość kontrolerów potrafi na szczęście pracować w trybie "wstecznej" kompatybilności z IDE/EIDE. Natomiast jądro serii 2.3.xx (wersja rozwojowa) obsługuje UDMA, ale nie jest dostępne w standardowych dystrybucjach. Aby zainstalować Linux na takim dysku, najlepiej przełączyć go w tryb IDE, zainstalować system, zmienić wersję jądra i dopiero potem przełączyć dysk ponownie w tryb UDMA. Użytkownicy dystrybucji Mandrake mogą odszukać gotowe, skompilowane jądro systemu w postaci pakietu RPM (o nazwie kernel-u66-xx.xx.mdk.rpm) pod adresemhttp://rufus.w3.org/linux/RPM/mandrake/cooker/contrib/RPMS/KByName.html. Wystarczy go zainstalować poleceniem <font color="red">rpm -i i po restarcie system będzie obsługiwać dyski UDMA/66. Dokładny opis korzystania z UDMA w języku polskim można znaleźć pod adresemhttp://udma66.lo2.opole.pl.

Jak korzystać z dysków DOS/Windows?

Oczywiście w Linuksie można bez problemu korzystać z partycji DOS/Windows - nie tylko odczytywać dane, ale również je zapisywać - należy jednak "zainstalować" taką partycję. Najprościej zrobić to z linii poleceń (jako użytkownik root):

mount /dev/hda1 /mnt/hda1

gdzie<font color="red"> /mnt/hda1 to katalog, w którym będzie widoczna partycja windowsowa (katalog można ustalić dowolnie, musi tylko być pusty przed instalacją), a <font color="red">/dev/hda1 to nazwa partycji DOS/Windows ("hda" oznacza pierwszy dysk, a numer 1, że jest to pierwsza partycja na tym dysku; drugi i kolejne dyski to hdb, hdc, hdd). Ponieważ dyski należy przed zamknięciem systemu "odinstalować", należy przed restartem (lub gdy już nie korzystasz z dysku) wydać polecenie:

umount /mnt/hda1

Jak to zrobić?

Podgląd struktury katalogów Linuksa z poziomu Windows.

Można również wykonać operację odwrotną - korzystać z partycji Linuksa w Windows. Istnieje do tego celu specjalny program - Explore2fs. Wygląda jak Eksplorator Windows, tyle że pozwala korzystać (przeglądać i kopiować pliki) z partycji linuksowych (niestety tylko w trybie odczytu). Program jest dostępny pod adresemhttp://uranus.it.swin.edu.au/~jn/linux/ , znajduje się również na CD-ROM-ie dołączonym do tego numeru PCWK.

System pracuje wolno w trybie graficznym. Co zrobić?

Powolne działanie X-Window może wynikać z tego, że instalator systemu nie rozpoznał karty graficznej i używa standardowego X serwera dla VGA/SVGA. Warto spróbować samodzielnie skonfigurować kartę graficzną przy użyciu programu XF86Setup lub xf86config (uruchamiane z linii poleceń).

Mój modem wysyła "NO CARRIER" przy próbie wybierania w KPPP

Problem może wynikać z niewłaściwego ustawienia typu wybierania (tonowe/impulsowe): otwórz Kppp, wybierz kartę Modem i naciśnij przycisk Polecenia modemu. W nowo otwartym oknie znajdź wiersz Polecenie dzwonienia:. Ma ono domyślnie wartość ATDT (wybieranie tonowe), aby zmienić je na impulsowe, wystarczy w miejsce litery T wpisać <font color="red">P (czyli wprowadzić wartość ATDP7). KPPP domyślnie ustawione jest na wybieranie tonowe.

Czy można zautomatyzować wpisywanie długich poleceń?

W Linuksie najłatwiej osiągnąć to przez zdefiniowanie tzw. aliasów w pliku konfiguracyjnym powłoki znakowej systemu (shell). Opis dotyczy powłoki bash, instalowanej jako standardowa przez większość dystrybucji Linuksa. Wystarczy zmienić plik bashrc znajdujący się w katalogu domowym użytkownika (np. /home/pawel) i na początku pliku dodać definicje rozpoczynające się od słowa "alias", np.:

alias remote='telnet 10.10.10.4'alias cdon='mount /dev/hdb /mnt/cdrom'

alias cdoff='umount /mnt/cdrom'

Jak to zrobić?

Photo przewyższa możliwościami większość programów dołączanych standardowo do aparatów cyfrowych.

W tym przykładzie po wykonaniu polecenia <font color="red">remote zostanie nawiązane zdalne połączenie z komputerem 10.10. 10.4. Polecenie <font color="red">cdon spowoduje zainstalowanie dysk CD-ROM w katalogu /mnt/cdrom, a <font color="red">cdoff odinstaluje dysk. Liczba aliasów zależy jedynie od inwencji użytkownika, można w ten sposób wywoływać polecenia (wymagające interakcji użytkownika lub nie), programy i skrypty. Trzeba tylko ponownie się zalogować na używanej konsoli tekstowej, aby zmiany wprowadzone w pliku.bashrc zostały uwzględnione.

Czy można korzystać z cyfrowych aparatów fotograficznych?

Oczywiście! Długą listę obsługiwanych urządzeń i dodatkowe informacje można znaleźć pod adresem www.gphoto.org. Znajdziesz tam również program gPhoto, który pozwala na kopiowanie, katalogowanie i obsługę aparatów cyfrowych i ma wygodny w obsłudze graficzny interfejs użytkownika.