Jak ukrywać formuły w arkuszu Excela

Mozolnie przygotowywany arkusz staje się często źródłem rozwiązań dla innych osób. Zastosowane w nim rozwiązania, funkcje czy formuły bez pardonu używane są w innych projektach. Jeżeli nie chcesz by inni bez pozwolenia wykorzystywali twoją wiedzę i pracę ukryj formuły opracowywanych przez ciebie arkuszy


Umiejętność wykorzystywania możliwości arkusza kalkulacyjnego bardzo ułatwia pracę. Często jednak nad przygotowaniem wszystkich funkcji, formuł, tabel i odpowiednim formatowaniem spędza się długie godziny. Tymczasem inne osoby bez zastanowienia kopiują mozolnie przygotowywane obliczenia i bez wahania używają ich we własnych projektach. Wystarczy przecież zaznaczyć komórkę, by jej zawartość wyświetlona została na pasku funkcji powyżej. Jeżeli irytuje cię bezprawne wykorzystywanie twojej pracy zabezpiecz komórki przed kopiowaniem i ukryj zawarte w nich formuły. Udostępniony innym osobom arkusz Excela będzie spełniał swoje zadanie i prawidłowo wykonywał obliczenia ale nikt nie będzie w stanie odkryć, w jaki sposób to robi.

1. Usuwanie domyślnej ochrony

Przygotuj i opracuj arkusz kalkulacyjny. Następnie zaznacz jego wszystkie komórki. Osiągniesz to wciskając jednocześnie kombinację klawiszy [CTRL][A] bądź klikając pole w lewym górnym rogu arkusza. Kliknij prawym przyciskiem myszy w obrębie arkusza i z menu kontekstowego wybierz polecenie Formatuj komórki. Przejdź na kartę Ochrona i usuń zaznaczenie z pola Zablokuj. Zamknij okno przyciskiem OK.

Domyślnie wszystkie formuły arkusza kalkulacyjnego widoczne są na pasku funkcji

Domyślnie wszystkie formuły arkusza kalkulacyjnego widoczne są na pasku funkcji

2. Wybór komórek z ukrytymi formułami

Zaznacz wszystkie komórki, których zawartość chcesz ukryć. Najwygodniej oznaczać od razu całe bloki. Jeżeli bloki są rozłączne kolejne elementy dodasz po wciśnięciu klawisza [CTRL]. Kliknij jedną z zaznaczonych komórek prawym przyciskiem myszy i z poziomu menu kontekstowego otwórz okno jej właściwości. Przejdź na kartę Ochrona i umieść zaznaczenie w polu Ukryj. Samo ukrycie nie wystarczy, by zawartość była chroniona. Musisz jeszcze zaszczyć opcję Zablokuj. W przeciwnym razie inny użytkownik może skasować zawartość ukrytej komórki nie wiedząc nawet, że umieszczona w niej była formuła obliczeniowa. Zaakceptuj konfigurację przyciskiem OK

Ten sam arkusz kalkulacyjny Excela, co poprzednio ale z ukrytymi formułami

Ten sam arkusz kalkulacyjny Excela, co poprzednio ale z ukrytymi formułami

3. Włączanie ochrony komórek

Przejdź w głównym oknie Excela na kartę Recenzja. Wybierz polecenie Chroń arkusz widoczne w sekcji Zmiany. W nowym oknie, które zostanie wyświetlone możesz doprecyzować, jakie obiekty i działania mają być zablokowane. Wystarczy umieścić zaznaczenie obok wybranej opcji. Jeżeli chcesz jedynie ukryć wyświetlanie funkcji kliknij OK bez podawania hasła. Każdy użytkownik z odrobinę większą wiedzą na temat arkuszy kalkulacyjnych bardzo szybko obejdzie jednak takie zabezpieczenie. Jeżeli zaś podasz hasło operacja ta nie będzie już tak prosta. Kliknij OK, powtórz hasło i ponownie kliknij OK. Ukrytych komórek nie można podejrzeć nawet po skopiowaniu. Próba przeniesienia w inne miejsce bądź do zupełnie innego arkusza kończy się skopiowaniem jedynie rezultatu działania formuły.