Jak ułatwić sobie korzystanie z menedżera haseł? (KeePass Password Safe)

Dbając o bezpieczeństwo swoich haseł, przechowujesz je w bazie menedżera KeePass Password Safe. Irytuje cię konieczność ciągłego otwierania bazy haseł poleceniem File | Open za każdym razem, gdy uruchamiasz program. Czy można ułatwić korzystanie z tego menedżera?

KeePass Password Safe oferuje kilka praktycznych parametrów startowych, które można użyć do uruchamiania go za pomocą pliku wsadowego. Zaszyfrowany plik bazy Container.kdb przywołasz najprościej za pomocą następującego polecenia (przykład):

keepass.exe C:\Container.kdb

Jeśli w ścieżce dostępu do pliku bazy jest choć jedna spacja, musisz ująć ją w cudzysłów. Hasło, którym jest zaszyfrowana twoja baza, możesz przekazać, stosując następujące polecenie:

keepass.exe C:\Container.kdb -pw:[hasło]

Hasło należy wpisać bez spacji bezpośrednio po dwukropku, a jeśli występuje w nim spacja, należy ująć je w cudzysłów. Pamiętaj jednak, że nie powinieneś stosować tego polecenia z poziomu okna Uruchom (przywoływanego klawiszami [Windows R]), ani zapisywać pliku wsadowego z tym poleceniem na nośniku, do którego może uzyskać dostęp niepowołana osoba.

Jeśli korzystasz z pliku zawierającego klucz, skorzystaj z parametru -keyfile:, podając tuż za nim ścieżkę i nazwę tegoż pliku (w cudzysłowie, jeśli jest w niej spacja). Podobnie działa parametr -preselect:. Automatycznie przekazuje plik klucza, jednak wymusza ręczne wpisanie hasła.

Zobacz również:

  • Uruchamianie systemu trwa zbyt długo? Sprawdź, co zrobić