Jak ustawić stronę startową

Strona startowa jest to strona która otwierać się będzie jako pierwsza po kliknięciu ikony przeglądarki. Ta Porada PC World podpowie Ci jak ustawić stronę startową.

Jak ustawić stronę startową w Mozilla Firefox

Istnieją trzy sposoby ustawienia strony startowej w przeglądarce Mozilla Firefox.

Jak ustawić stronę startową w Mozilla Firefox? Sposób pierwszy

Pierwszy sposób na to jak ustawić stronę startową w Mozilla Firefox polega na przeciągnięciu wybranej przez nas strony na przycisk strony startowej (domek) widocznej na pasku narzędzi. Najpierw należy przejść do strony, którą chcesz ustawić jako stronę startową. Następnie trzeba kliknąć na ikonę po lewej stronie adresu witryny i przeciągnąć ją na przycisk przedstawiający domek, znajdujący się na pasku narzędzi. Gotowe!

Jak ustawić stronę startową w Mozilla Firefox? Sposób drugi

Drugi sposób na to jak ustawić stronę startową w Mozilla Firefox polega na edycji opcji przeglądarki. Aby ustawić oglądalną właśnie stronę startową należy u góry okna programu Mozilla Firefox kliknąć Narzędzia i wybrać Opcje. Naciskamy przycisk Użyj bieżącej strony.

Po uruchomieniu Mozilla Firefox określa, jaka strona zostanie wyświetlona. Istnieją tutaj trzy możliwości:

Wyświetl stronę startową - Wyświetla wybraną stronę startową. Wyświetl pustą stronę - Wyświetla pustą stronę (by nie tracić czasu na pobieranie strony startowej z Internetu). Wyświetl okna i karty z poprzedniej sesji - przywraca strony, które były wyświetlone przed zakończeniem pracy z Firefoksem.

Jak ustawić stronę startową w Mozilla Firefox? Sposób trzeci

Ostatnim sposobem ustawiania strony startowej w Mozilla Firefox jest przywracanie domyślnej strony startowej. U góry okna programu Mozilla Firefox kliknij Narzędzia i wybierz Opcje. Następnie wybierz panel Główne (Ogólne w Firefoksie 3.5) i w części "Uruchamianie" kliknij na "Przywróć domyślną". Teraz kliknij na OK, by zamknąć okno Opcji.

Jak ustawić stronę startową w Opera

Domyślnie przeglądarka Opera wyświetla po włączeniu zestaw stron, z jakim została wcześniej zamknięta.

Ustawienia tego, w jaki sposób Opera zachowuje się po uruchomieniu można zmienić na pierwszej zakładce w preferencjach (lub skrótem klawiszowym Ctrl+F12). Do edycji tych ustawień można dojść również poprzez kliknięcie Menu | Narzędzia | Preferencje. Domyślnie przycisk strony domowej się nie wyświetla. Trzeba odpowiednio skonfigurować paski narzędzi.

Jak ustawić stronę startową w Google Chrome

Popularny Chrome przeglądarka firmy Google również oferuje możliwość ustawienia strony domowej. Jak to zrobić?

Aby ustawić stronę startową w Chrome należy w przeglądarce kliknąć menu Narzędzia, a następnie wybrać polecenie Opcje. W sekcji dotyczącej strony głównej zaznaczyć opcję "Otwórz tę stronę". W znajdującym się obok tej opcji polu tekstowym wpisać adres, który chcemy aby stał się stroną startową np. http://www.pcworld.pl. Teraz kliknij przycisk Zamknij.

Jak ustawić stronę startową w Microsoft Internet Explorer

Przeglądarka Microsoftu posiada dwa sposoby na ustawienie strony domowej:

Sposób pierwszy na ustawienie strony startowej w Internet Explorer:

- Wejdź na stronę www, którą chcesz ustawić jako stronę startową.

- Lewym klawiszem myszy kliknij na strzałkę obok ikonki strony domowej ("domek")

- Wybierz Dodaj lub zmień stronę główną

- W nowym oknie dialogowym (obraz powyżej) wybierz odpowiadającą Ci akcję np. Użyj tej strony sieci web jako jedynej strony głównej. Możesz również dodać kolejną / lub usunąć poprzednią stronę główną.

- Zaakceptuj klikając na Tak.

Aby ustawić stronę startową w Microsoft Internet Explorer można również skorzystać ze zmian umieszczonych w Opcje internetowe:

- Wejdź na stronę www, którą chcesz ustawić jako stronę startową.

- Kliknij na zakładkę Narzędzia a następnie Opcje internetowe na dole rozwiniętego menu.

- W oknie dialogowym kliknij zakładkę Ogólne (jeżeli nie otworzy się domyślnie), następnie kliknij na przycisk Użyj bieżącej, lub edytuj - wpisz/skasuj adres odpowiedniej strony w polu tekstowym.

- Zaakceptuj klikając OK.


Zobacz również