Jak usuwać elementy formatowania w całym dokumencie (Word 97-2007)

Masz obszerny dokument tekstowy Worda z wieloma elementami formatowania (np. składający się z wielu fragmentów dostarczonych przez różnych autorów lub skopiowanych z różnych źródeł). Chciałbyś ujednolicić formatowanie, jednak usuwanie go z poszczególnych fragmentów tekstu jest zbyt pracochłonne i zajmuje za dużo czasu. Jak zrobić to za jednym zamachem?

Aby usunąć wszystkie elementy formatowania z całego tekstu, najpierw zaznacz go skrótem klawiaturowym [Ctrl A], po czym naciśnij klawisze [Ctrl spacja]. W wyniku tego uzyskasz tekst o standardowym typie czcionki (Times New Roman) i o standardowym rozmiarze czcionki (10) bez jakichkolwiek wyróżnień takich jak kursywa, pogrubienie, podkreślenie czy inny kolor.

W podobny sposób możesz, rzecz jasna, przywracać domyślne formatowanie nie tylko całego tekstu, lecz tylko jego fragmentu. Zaznacz w tym celu żądaną część tekstu (za pomocą myszy lub klawiszami strzałek i [Page UP]/[Page Down], przytrzymując jednocześnie naciśnięty klawisz [Shift]), a następnie użyj wspomnianego powyżej skrótu klawiaturowego [Ctrl spacja].


Zobacz również