Jak walczyć o poprawę w usługach finansowych

Poprawa wydajności instytucji finansowych jest niezbędna - stwierdza raport przedstawiony przez PricewaterhouseCoopers i Economist Intelligence Unit, który zarazem rekomenduje odpowiednie kroki.

Według badania przeprowadzonego przez PricewaterhouseCoopers oraz EIU (Economist Intelligence Unit), obecna ocena poszczególnych funkcji biznesowych w obrębie organizacji finansowych jest niska - 227 badanych dyrektorów i prezesów tychże organizacji dało oceny średnio poniżej 2,5 w skali od 1 do 5.

Badanie dowiodło ponadto, że inicjatywy mające na celu poprawę wydajności są obecnie słabo splecione z zasadniczymi elementami strategii badanych instytucji. Na przykład, 53% badanych uważa obsługę klienta za główne źródło przewagi konkurencyjnej, ale bardzo niewielu jest zadowolonych z realizacji tego celu w swojej firmie. Aktywne przywództwo, wykraczające poza komunikację z pracownikami, jest równie istotne. Pytani o najważniejsze elementy sukcesu projektów, ankietowani w większości (65%) wskazali zaangażowanie wyższego kierownictwa spółki.

Ponadto, w badaniu określono 10 filarów wiedzy o udanym projekcie poprawy wydajności w firmach finansowych:

1. Zmapowanie inicjatyw poprawy wydajności w procesach i funkcjach biznesowych - poprawa w jednym obszarze zależy, lub przejawia się, poprawą w innych obszarach.

2. Optymalizacja prędkości i jakości podejmowania ważnych decyzji na szczeblu kierowniczym i pomiar procesu przy użyciu dokładnych i aktualnych danych.

3. Wyszukiwanie i nagradzanie przykładów poprawy wydajności, zarówno wewnętrzne jak i dokonane dzięki zewnętrznym usługodawcom.

4. Monitorowanie sukcesy przy wykorzystaniu benchmarkingu finansowego i niefinansowego.

5. Stworzenie kultury permanentnej poprawy wydajności w swojej organizacji.

6. Planowanie inicjatyw centralnie wskroś funkcji biznesowych, co zwiększy wpływ projektów poprawy wydajności.

7. Przyjęcie inicjatyw jako priorytety aby znaleźć odbicie w taktyce i ogólnej strategii firmy.

8. Umieszczenie właściwych ludzi we właściwym miejscu procesu.

9. Koncentracja na tym, aby przyjąć perspektywę konsumenta przy ocenianiu, które inicjatywy poprawy wydajności miały wpływ na konkurencyjną przewagę.

10. Identyfikowanie i wyjaśnianie roli udziałowców w implementowaniu projektu - od etapu projektowania po ukończenie wdrożenia i jego ocenę - ustanawianie tym samym jasnym kwestii odpowiedzialności i właścicielstwa.


Zobacz również