Jak wbudować aktualizacje w instalator Windows 7


Integracja Service Packa

1. Zrestartuj komputer i wyłącz skaner antywirusowy jeżeli jakiś działa w twoim systemie. Uruchom Eksplorator Windows i otwórz w nim zawartość dysku systemowego (zwykle jest to dysk C:\). Otwórz katalog Temp, zaznacz jego zawartość wciskając kombinację klawiszy [CTRL][A] i usuń ją. Na partycji, która ma przynajmniej 4 GB wolnej przestrzeni utwórz katalog, w którym będą się znajdowały pliki instalacyjne systemu, na przykład Instalacja Windows 7. Umieść w napędzie oryginalny nośnik instalacyjny Windows i wyświetl jego zawartość za pomocą dowolnego menedżera plików bądź od razu kliknij Otwórz folder, aby wyświetlić pliki w oknie Autoodtwarzanie. Skopiuj zawartość płyty do stworzonego przed chwilą folderu.

Podczas ładowania plików RT Seven Lite pozwala wybrać wersję systemu przeznaczona do konfiguracji

Podczas ładowania plików RT Seven Lite pozwala wybrać wersję systemu przeznaczona do konfiguracji

2. Rozwiń menu startowe, kliknij kolejno Wszystkie programy, Rockers Team i RT 7 Lite. Uruchom program RT Seven za pomocą polecenia RT 7 Lite Launcher. Kliknij przycisk Browse umieszczony na karcie RT 7 Lite w grupie Home, wybierz Select OS Path i wskaż pliki instalacyjne systemu przegrane na twardy dysk. Po chwili na ekranie wyświetlone zostanie okno, w którym należy wskazać wersję systemu przeznaczoną do obróbki (płyta instalacyjna zawiera wszystkie dostępne wersje). W naszym przykładzie korzystamy z najbardziej rozbudowanego wariantu więc będzie to Windows 7 Ultimate. W tym samym oknie wybierz także opcję Slipstream Service Pack. Kliknij przycisk OK.

RT Seven Lite – narzędzie do integracji Service Packa

RT Seven Lite – narzędzie do integracji Service Packa

3. Po kliknięciu kolejnego przycisku Browse otwórz katalog z pobranym plikiem Service Packa, zaznacz go i zaakceptuj wybór za pomocą Otwórz. Kliknij Start w oknie integratora poprawek serwisowych RT Service Pack Slipstream by rozpocząć dołączanie pliku do instalatora systemu. Musisz się teraz uzbroić w cierpliwość. W zależności od wielkości pamięci operacyjnej i mocy komputera cała operacja może potrwać dość długo. Na laptopie z dwurdzeniowym procesorem Intel Core 2 Duo, wyposażonym w 2 GB RAM-u zajęła ona prawie dwie godziny. Na koniec wyświetlony zostanie komunikat Service pack integrated successfully!. Jeżeli zamierzasz poprzestać jedynie na integracji Service Packa zakończ pracę kreatora przyciskiem Exit. Jeżeli chcesz dostosować instalator i funkcje systemu do własnych wymagań kliknij Proceed.