Jak wbudować aktualizacje w instalator Windows 7


Integracja dodatków, aktualizacji i dostosowywanie składników

1. Po załadowaniu obrazu systemu do pamięci kliknij kartę Task. Na liście Quick start ustaw Custom. Umieszczając zaznaczenie obok poszczególnych opcji poinformujesz program o zmianach, jakie zamierzasz jeszcze wprowadzić do obrazu. Wykorzystanie do tego celu programu RT Seven sprawia, że proces ten jest znacznie łatwiejszy niż na przykład podczas ręcznego przygotowywania Windows PE. Zaznaczenie pozycji Integration pozwoli dołączyć do Windows dodatkowe poprawki i patche, Components pozwala usunąć z obrazu niektóre składniki systemu. Za pomocą parametru Tweaks wprowadzisz do rejestru różne modyfikacje, a Customization służy do zmiany domyślnego tematu wyświetlania, ustawień paska bocznego, okna logowania czy modyfikacji ikon. Jeżeli przygotowujesz instalację, która będzie wykorzystywana na większej liczbie komputerów przez mało doświadczonych użytkowników możesz od razu określić strefę czasową, wersję językową czy wprowadzić klucz instalacyjny. Możliwe to będzie po zaznaczeniu pozycji Unattended. Zaznacz ISO Bootable, by stworzyć startowy, instalacyjny dysk USB. Każda z opcji uaktywnia kolejną kartę programu

Oznaczone na czerwono składniki Windows powinny koniecznie pozostać w modyfikowanym obrazie

Oznaczone na czerwono składniki Windows powinny koniecznie pozostać w modyfikowanym obrazie

2. Kliknij kartę Integration, na kartach tej grupy dodasz zewnętrzne sterowniki, pakiety językowe i aplikacje. Po wybraniu danej kategorii użyj przycisku Add. Pamiętaj, że wskazując dodatkowy sterownik musisz wybrać odpowiedni plik .inf, wgrywając aplikację - plik .exe. W tym drugim przypadku musi być on przystosowany do tak zwanej cichej instalacji, w przeciwnym razie będzie wymagana interakcja ze strony użytkownika. Przejdź do funkcji Features Removal. Drzewo po lewej stronie pozwala całkowicie wyłączyć z wersji instalacyjnej różne narzędzia i programy. Wystarczy zaznaczyć pole obok wybranego rekordu. Pamiętaj jednak, że usunięcie elementów opisanych czerwoną czcionką może doprowadzić do błędów w obrazie Windows. Są one niezbędne do prawidłowego działania innych komponentów. Domyślnie instalowane funkcje określisz za pomocą drzewa w prawej części okna.

RT Seven – zmiana domyślnego ekranu logowania do systemu

RT Seven – zmiana domyślnego ekranu logowania do systemu

3. Karta Tweaks zawiera obszerna listę ustawień i modyfikacji różnych systemowych narzędzi i aplikacji. Skonfigurujesz na niej zachowanie Panelu sterowania, wygląd Pulpitu czy Eksploratora Windows. Wybierzesz domyślną wyszukiwarkę, sposób ochrony przed złośliwym oprogramowaniem i określisz domyślny status wszystkich usług. Znajdziesz tu parametry wyświetlania, funkcje Internet Eksplorera i Windows Media Center. Wystarczy zaznaczyć dowolna modyfikację a następnie na liście po prawej stronie określić domyślny status. Karta Custom registry pozwala dodać do rejestru własne ustawienia. Kliknij Un-Attended i kartę General. Za pomocą opcji w sekcji User data określisz sposób aktywacji, wprowadzania klucza czy język instalatora. Parametry poniżej dotyczą ustawień sieci i sposobu logowania. Grupa poleceń o nazwie Customization umożliwi ci wybranie domyślnego wygaszacza, tapety pulpitu i dźwięków systemowych. Na poszczególnych kartach możesz usunąć domyślne elementy zawarte w systemie bądź dodać własne. Przyciski Set as default służą do określenia ustawień domyślnych wybranych po zainstalowaniu Windows. Po wprowadzeniu poszczególnych zmian akceptu je przyciskiem Apply.