Jak wbudować aktualizacje w instalator Windows 7


RT Seven pozwala tworzyć obrazy instalacyjne na płytach CD, DVD, dzielić pliki pomiędzy kilka nośników i przygotowywać startowe dyski USB

RT Seven pozwala tworzyć obrazy instalacyjne na płytach CD, DVD, dzielić pliki pomiędzy kilka nośników i przygotowywać startowe dyski USB

Przenoszenie plików instalacyjnych na dysk USB

1. Po określeniu składników systemu, dodatków i domyślnych ustawień trzeba przygotować pakiet instalacyjny. Umieszczenie go na nośniku podłączanym do portu USB zagwarantuje błyskawiczną instalację. Kliknij kartę ISO-Bootable. W sekcji Create Image, na liście Mode wskaż USB Bootable. Następnie w sekcji USB Bootable, na liście Device wybierz napęd, do którego podłączony jest nośnik. Kliknij przycisk USB poniżej i przycisk Tak w oknie komunikatu informującego o konieczności sformatowania dysku. Na koniec, po wyświetleniu komunikatu USB Bootable operations is successfully completed, zamknij okno przyciskiem OK i zakończ pracę programu przyciskami Finish i Tak

Zmiana kolejności startowej urządzeń w BIOS-ie komputera

Zmiana kolejności startowej urządzeń w BIOS-ie komputera

2. Aby udało się uruchomić instalację systemu z dysku USB trzeba ustawić odpowiednie opcje w BIOS-ie komputera. Pamiętaj, że w każdym modelu właściwa konfiguracja może być inna. Wystartuj komputer i wejdź w ustawienia BIOS. W tym celu trzeba trzymać wciśnięty klawisz [CTRL], w innych przypadkach wcisnąć [DEL]. Odpowiednia informacja jest z reguły wyświetlona na ekranie. W przykładowym BIOS-ie przejdź na kartę Boot i wybierz polecenie Boot Device Priority. Zaznacz parametr 1st Boot Device i korzystając z klawiszy + i - zmień wartość [Hard Drive] na [USB]. Pomiędzy parametrami przemieścisz się za pomocą klawiszy strzałek góra i dół. Wciśnij klawisz [F10], by zapisać zmiany, wyjść z BIOS-u i zrestartować komputer. Jeżeli będziesz chciał zainstalować system podłącz przygotowany dysk z plikami instalacyjnymi portu USB i uruchom komputer.