Jak weryfikować pliki pobierane z internetu

Sama nazwa pliku jeszcze nie świadczy o jego zawartości. Aby uzyskać pewność, że treść pliku nie została przez kogoś zmodyfikowana, programiści wykorzystują sumy kontrolne. Jakiekolwiek niezgodności w obliczonej sumie kontrolnej względem oryginalnej wskazują brak autentyczności pliku.

Korzystając z sum kontrolnych podawanych na stronach internetowych, można zatem sprawdzać wiarygodność pobranych plików. Pomoże ci w tym bezpłatny program Arpoon Checksum. Składa się z pliku wykonywalnego Checksum.exe i kilku plików pomocy, skompresowanych w archiwum ZIP. Po pobraniu rozpakuj go do dowolnego folderu na dysku twardym. Narzędzie nie wymaga instalowania. Wystarczy przywołać plik EXE dwukrotnym kliknięciem. W oknie aplikacji wskaż menu Plik | Load some files. Zaznacz pliki, których sumy kontrolne chcesz sprawdzić, i potwierdź przyciskiem Otwórz. Wyświetlone wartości należy porównać z podanymi na stronie internetowej autora pobranego pliku.