Jak wyczyścić zabezpieczoną przed zapisem kartę SD lub pendrive?

Czasami zdarza się, że pendrive lub karta SD są zabezpieczone przed zapisem, przez co nie można umieścić na nich żadnych danych, ani też dokonać formatowania. Oto sposoby, jak zlikwidować blokadę tego typu.


Przełącznik - najprostsza metoda

Niektóre karty SD oraz urządzenia przenośne mają normalny przełącznik, który włącza/wyłącza możliwość zapisywania na nich danych. Włączenie ochrony zapobiega przypadkowemu skasowaniu danych lub też sformatowaniu nośnika. Jeśli jednak przełącznik znajduje się na pozycji umożliwiającej zapis, a Windows informuje, że nie można sformatować pamięci, może to oznaczać uszkodzenie mechaniczne. Wówczas taka pamięć nie nadaje się już do zapisu - aczkolwiek dane można nadal odczytywać. Jednak zanim ją wyrzucisz, spróbuj kolejnych metod - mogą pomóc, choć nie muszą.

Edycja rejestru

Można spróbować odblokowania nośnika przez edycję rejestru. W każdym systemie Windows od XP wzwyż należy uruchomić konsolę (klawisz Windows + R), a następnie wpisać regedit.exe. W okieku rejestru trzeba znaleźć Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\, a tam CurrentControlSet\Control\StorageDevicePolicies. Należy dwukrotnie kliknąć na WriteProtect i zmienić wartość z 1 na 0. Kolejny krok to zatwierdzenie zmiany, zamknięcie okienka i restart komputera. Wyjmij pamięć przenośną i włóż ją ponownie po uruchomieniu systemu. Powinna być możliwa do sformatowania lub edytowania.

Jeśli w rejestrze nie ma StorageDevicePolicies, możesz stworzyć go w dziale Control. Kliknij na jego obszarze prawym przyciskiem myszki i wybierz opcję Nowy klucz. Wpisz starannie jego nazwę: StorageDevicePolicies. Kliknij na nim prawym przyciskiem myszki i wybierz opcję Nowy -> Wartość DWORD. Nazwij ją WriteProtect i ustaw wartość na 0. Potwierdź OK, opuść rejestr i zrestartuj system.

Usuwanie blokady przy pomocy Diskpart

Podłącz pamięć przenośną do komputera i uruchom konsolę poleceń. Wpisz cmd.exe i zatwierdź. Wpisz kolejno diskpart, następnie list disk. Pokażą się wszystkie pamięci podłączone do komputera. Wybierz SD/USB wpisując select disk i numer pod którym występuje na liście (w zrzucie ekranu ilustrującym ta metodę jest to dysk 1).

Teraz wpisz attributes disk clear readonly, zatwierdź enterem, a potem kolejna komenda - clean. Po zatwierdzeniu jeszcze dwie: create partition primary i format fs=fat32 (zamiast fat32 możesz wpisać ntfs). Po zakończeniu operacji wpisz exit. Zrestartuj system i sprawdź, czy można teraz kasować dane z pamięci przenośnej.