Jak wykrywać i naprawiać uszkodzone pliki systemowe (Windows XP/Vista/7/8)

Uszkodzenie plików systemowych to jeden z powodów zawieszania się Windows. Dlatego zaleca się od czasu do czasu sprawdzić ich stan i w razie potrzeby doprowadzić je do porządku.

Dysponując prawami administratora, możesz skorzystać ze specjalnego narzędzia, które przeszuka pliki systemowe pod kątem zmian i przywróci ich poprawne wersje. Gdy kontrola ujawni różnice względem oryginalnej wersji, odtworzy ją, bo w większości wypadków dysponuje kopią zapasową.

W Windows XP kliknij polecenie Uruchom w menu Start i wprowadź polecenie cmd. W Viście i Windows 7 wpisz polecenie cmd w polu wyszukiwania menu Start. Kliknij znaleziony wpis prawym przyciskiem myszy, po czym wskaż polecenie Uruchom jako administrator. Natomiast w Windows 8 otwórz pionowy pasek przywieszek z prawej strony (np. naciskając jednocześnie klawisze [Windows C]) i kliknij ikonę wyszukiwania. W polu tekstowym wpisz polecenie cmd. Kliknij aplikacje tuż poniżej, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę wiersza poleceń. Tak jak w Windows 7 uruchom go z uprawnieniami administratora. [Tym poleceniem w konsoli tekstowej można zainicjować sprawdzanie (i ewentualną naprawę) plików systemowych Windows.]

Niezależnie od wersji systemu operacyjnego wpisz teraz polecenie sfc /scannow. Windows rozpocznie analizowanie plików systemowych. Proces ten trwa niekiedy ponad godzinę, jednak można w tym czasie nadal korzystać z systemu. Windows XP wskazuje stopień zaawansowania w oddzielnym oknie dialogowym, natomiast Windows 7 i 8 bezpośrednio w oknie konsoli tekstowej.

Jeśli Windows oznajmi po zakończeniu sprawdzania, że nie znaleziono niespójności plików, nie ma powodu do zmartwień. Wpisz polecenie exit, aby zakończyć sprawdzanie.