Jak zabezpieczyć system

Jak szybko odtworzyć system po awarii? Jak powrócić do ulubionej konfiguracji systemu i aplikacji bez żmudnej ręcznej instalacji wszystkich programów od początku?


Jak szybko odtworzyć system po awarii? Jak powrócić do ulubionej konfiguracji systemu i aplikacji bez żmudnej ręcznej instalacji wszystkich programów od początku?

Tworzenie kompletnej kopii zapasowej systemu i dyskietki ASR w programie 
Kopia zapasowa (Windows XP).

Tworzenie kompletnej kopii zapasowej systemu i dyskietki ASR w programie

Kopia zapasowa (Windows XP).

Któż z nas nie musiał instalować od nowa systemu po awarii lub ataku wirusa czy po uszkodzeniu systemu przez niesforną aplikację? Jeszcze bardziej uciążliwe jest instalowanie kolejnych programów użytkowych (np. MS Office) oraz ich konfigurowanie. W końcu trzeba skonfigurować połączenie z Internetem i wprowadzić ustawienia kont do programów pocztowych. Czy da się tego uniknąć i przygotować na przykład CD-ROM, z którego będzie można przywrócić stan systemu sprzed awarii? Oczywiście! Można to osiągnąć na dwa sposoby - tworząc kopie zapasowe systemu i danych narzędziami systemowymi albo korzystając z wyspecjalizowanych programów narzędziowych. Programy te działają według prostej zasady - najpierw trzeba zainstalować system i aplikacje oraz je skonfigurować. Z tak przygotowanego wzorcowego systemu sporządzane jest zdjęcie/obraz systemu, które umożliwi jego łatwe i natychmiastowe odtworzenie w przypadku awarii. Dowiesz się również, jak łatwo przygotować własne pakiety instalacyjne do poszczególnych programów - wraz z ich ustawieniami i konfiguracją. Wszystkie opisywane programy narzędziowe znajdziesz na naszym CD.

Gdy nie można uruchomić systemu

Najwięcej problemów z uruchomieniem systemów Windows NT/2000/XP pojawia się, gdy zostaje zamazany sektor startowy dysku (MBR) i komputer nie może znaleźć systemu operacyjnego do uruchomienia. Zamazanie MBR zdarza się najczęściej albo w przypadku nieprawidłowej instalacji Linuksa, albo instalacji starszej wersji Windows (np. 9x/Me), gdy na dysku był NT/2000/XP. W takim przypadku nie będą one widoczne podczas startu komputera. Dlatego zawczasu warto przygotować specjalną dyskietkę startową.

Oto krótki opis, jak to zrobić (działa z NT/2000/XP), używając omówionego programu xxcopy.exe:

1. Zainstaluj program xxcopy.exe.

2. Uruchom wiersz poleceń (Start | Uruchom | cmd).

3. Włóż dyskietkę do napędu i wykonaj polecenie format a:, a następnie:

xxcopy16 C:\NTLDR A:\ /H

xxcopy16 C:\NTDETECT.COM A:\ /H

xxcopy16 C:\BOOT.INI A:\

Kopia instalacyjna całego systemu

Pełna kopia zapasowa systemu to najwygodniejsze i najskuteczniejsze rozwiązanie, trzeba jednak pamiętać, że wymaga bardzo dużo miejsca na dysku i nawet CD-ROM nie wystarczy. Idealnym rozwiązaniem byłoby użycie napędu taśmowego lub dysku DVDRAM jako nośnika kopii zapasowych. Nawet najbardziej uboga instalacja Windows 2000 zajmuje około 300-400 MB. Do przygotowania pełnej kopii zapasowej systemu narzędzia systemowe Windows wystarczą.

Windows XP

Tworzenie awaryjnego dysku naprawczego w programie Kopia zapasowa w Windows 2000.

Tworzenie awaryjnego dysku naprawczego w programie Kopia zapasowa w Windows 2000.

Zawarty w Windows XP program Kopia zapasowa (w Narzędziach systemowych) ma opcję umożliwiającą przygotowanie obrazu systemu i dyskietki startowej do uruchomienia odtwarzania. Aby przygotować taką kopię, należy uruchomić Kreator kopii zapasowej w trybie zaawansowanym. Zostanie przygotowana dyskietka automatycznego odzyskiwania systemu (ASR), a na twardym dysku w jednym wielkim pliku zostaną zarchiwizowane wszystkie dane. Rozmiar tego pliku przekroczy pojemność CD-ROM-u nawet w przypadku minimalnej instalacji Windows XP. Można, oczywiście, użyć nośnika typu DVD-RAM, a najprościej - drugiego twardego dysku. Jeśli nie masz takich możliwości, to najrozsądniej będzie zrezygnować z odtwarzania systemu operacyjnego i skupić się na możliwości odtwarzania najważniejszych aplikacji (patrz opisy narzędzi poniżej).

Windows 2000

W Windows 2000 program Kopia zapasowa umożliwia przygotowania tzw. awaryjnego dysku naprawczego - dyskietki startowej do odtworzenia kompletnego Rejestru systemu. W tym celu należy w czasie przygotowywania kopii zapasowej zaznaczyć opcję Wykonaj także kopię zapasową rejestru w katalogu naprawczym...Ta kopia Rejestru zostanie zapisana w katalogu systemowym w podkatalogu repair. Warto cały ten podkatalog skopiować na CD-ROM.

Windows NT

Program Kopia zapasowa w Windows NT jest nieskomplikowanym narzędziem i potrafi tworzyć kopie zapasowe jedynie na napędach taśmowych. Na szczęście, podobnie jak w przypadku Windows 9x, wystarczy skopiować pliki z podkatalogu systemowego WINNT. Oczywiście należy je wykonać np. z poziomu innego systemu operacyjnego działającego w tym samym komputerze lub z dyskietki startowej (np. używając programu xxcopy.exe, który znajdziesz na naszym CD). W takim przypadku odtworzenie systemu będzie polegało na zainstalowaniu nowej, świeżej kopii systemu i zastąpieniu jej plikami z kopii zapasowej.

Co to jest stan systemu w Windows 2000/XP?

Program Kopia zapasowa posługuje się terminem stan systemu (ang. system state). Jest to w istocie jedyna kopia zapasowa potrzebna do skutecznego uratowania Windows 2000/XP. Stan systemu to Rejestr, baza danych rejestracji klas COM+ oraz systemowe pliki niezbędne do uruchomienia (także sektor startowy twardego dysku). W przypadku kontrolerów domeny do danych o stanie systemu należy również baza danych usługi katalogowej Active Directory i katalog SYSVOL.

Windows 9x/ME

Rejestrowanie zmian wprowadzonych w systemie przez nowo zainstalowaną aplikację (program InstallRite).

Rejestrowanie zmian wprowadzonych w systemie przez nowo zainstalowaną aplikację (program InstallRite).

W Windows 9x i Me najlepszym rozwiązaniem jest umiejętne skopiowanie katalogu systemowego na CD-ROM i ponowne przekopiowanie go na dysk w przypadku odtworzenia systemu. Tak jak w NT, odtworzenie będzie polegało na zainstalowaniu nowej kopii systemu i zastąpieniu jej plikami z kopii zapasowej. Do kopiowania należy użyć specjalnych narzędzi, które potrafią przenieść pliki systemowe i ukryte, np. bezpłatnego xxcopy.exe. Korzystając z tego programu, najlepiej przygotować dyskietkę startową i po uruchomieniu z niej komputera skopiować pliki do innego katalogu na dysku, a następnie nagrać je na CD-ROM. Niewielki rozmiar katalogów systemowych starszych wersji Windows sprawia, że na płycie powinno się zmieścić również wiele aplikacji.

Rescue Wizard - na ratunek DOS, Windows 3.1, Windows 95
RescueWizard w trakcie konfiguracji dyskietek startowych.

RescueWizard w trakcie konfiguracji dyskietek startowych.

#Rescue Wizard (www.dq.com/rescue. html) to bezpłatny program ułatwiający przygotowanie kopii zapasowej i dyskietek ratunkowych do DOS, Windows 3.x i Windows 95.# Program przygotowuje dwie dyskietki, zawierające nie tylko podstawowe pliki konfiguracyjne DOS, ale również sterownik napędu CD-ROM, SCSI czy nawet dźwięku. Można też dodawać własne programy naprawcze i diagnostyczne. Dyskietki zawierają plik wsadowy, który może zacząć automatyczne odtwarzanie systemu (także Rejestru Windows 95).