Jak zmienić orientację ekranu w Windows 7, 8.1 i 10?


Karty graficzne Nvidia

Jeśli używa się karty graficznej marki Nvidia, wówczas należy uruchomić Panel sterowania Nvidia, który - w zależności od tego, gdzie się go umieściło, może znajdować się na pasku zadań, być skrótem na pulpicie lub znajdować w menu kontekstowym. Po wejściu do panelu wybierz funkcję "Obróć obraz", która znajduje się w kategorii "Wyświetlanie".

Karty graficzne AMD

Podobnie jak w poprzednim przypadku, tutaj także należy wejść do Panelu Sterowania. Opcja "Rotacji" znajduje się w rozwijanym menu "Common display tasks". Aby dokonać zmiany orientacji wyświetlania obrazu, należy wybrać pożądaną ikonkę.

We wszystkich wymienionych przypadkach wprowadzane zmiany muszą zostać zatwierdzone przez użytkownika. Jedyna, która tego nie wymaga, to najprostsza - użycie skrótu klawiaturowego. Aby zmienić w ten sposób orientację ekranu, należy nacisnąć równocześnie lewy Control, lewy ALT oraz strzałkę - obraz zostanie odwrócony zgodnie z wybraną. Jednak w takiej sytuacji ikonki zostaną rozmieszczone automatycznie, w sposób inny niż ustawione przez użytkownika.