Jak zmienić ustawienia rutera?

Potrzebujesz zmienić ustawienia w swoim ruterze bezprzewodowym? Nie możesz wejść do nich przez wpisanie do paska adresu 192.168.1.1 (lub innego IP)? Oto sposoby, jak rozwiązać tą sytuację.

Aby mieć dostęp do ustawień rutera, musisz znać jego adres IP. Jeśli nie znajduje się on na naklejce na urządzeniu, możesz sprawdzić go dzięki systemowi. Otwórz okienko komend (klawisz Windows + R), a następnie wpisz cmd. W konsoli wpisz ipconfig i naciśnij ENTER. Zobaczysz widok jak na poniższym zrzucie ekranu. Pozycja Bramka domyślna pokazuje adres IP rutera.

Jak zmienić ustawienia rutera?

Otwórz dowolną przeglądarkę internetową i wpisz go w pasku adresu. Zobaczysz ekran logowania do rutera. Login i hasło powinny znajdować się na naklejce rutera albo też być dołączone do niego w dokumencie. Po zalogowaniu możesz zmienić te dane wg własnego uznania. Jeśli jednak nie widać ekranu logowania, przywołaj okienko komend i wpisz w nim control netconnections. Wybierz ikonkę Ethernet i kliknij na niej prawym przyciskiem myszki. Naciśnij Właściwości i zjedź na dół, do Protokołu internetowego w wersji 4 (Internet Protocol Version 4). Kliknij na nim, a potem zaznacz opcje Uzyskaj adres IP automatycznie oraz Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie - znajdują się w zakładce Ogólne. Następnie powtórz próbę dostania się do rutera przy użyciu zdobytego adresu.

Jak zmienić ustawienia rutera?

Jeśli nie znasz ustawień dotyczących hasła i loginu użytkownika, możesz zresetować ruter do ustawień fabrycznych. Na urządzeniu powinien znajdować się mały otwór umożliwiający reset - wsuń w niego cienki przedmiot i naciśnij. Przytrzymaj 5-6 sekund i puść. Jeszcze jedną przyczyną, dla której nie możesz połączyć się z internetem, może być zapora sieciowa - zarówno jako część większego oprogramowania antywirusowego, jak i samodzielna (np. ZoneAlarm). Wejdź wówczas w jej ustawienia i wyłącz, a potem spróbuj, czy bez zapory zadziała. Zwróć również uwagę na aplikacje typu kontrola rodzicielska, które mogą powodować problemy związane z połączeniem internetowym.