Jak zmniejszyć opóźnienia w wyświetlaniu elementów interfejsu Windows

Aby zmniejszyć opóźnienia w wyświetlaniu elementów interfejsu Windows wystarczy klika niewielkich zmian w rejestrze. Być może różnica nie będzie znacząca ale może poprawić twój komfort pracy. Zlikwiduj opóźnienia w pojawianiu się miniatur, menu startowego i podglądu Pulpitu

Przydatną funkcją Windows jest podgląd uruchomionych programów, których przyciski umieszczone są na pasku zadań. Po najechaniu kursorem myszy na przycisk, na ekranie pojawia się miniaturka z podglądem okna. Miniatury wyświetlają się jednak z pewnym opóźnieniem. Zwłoka w wyświetlaniu nie dotyczy tylko miniatur. Ten sam mechanizm działa na przykład podczas podgląd pulpitu, podobnie skonfigurowane jest otwieranie menu startowego. Zmień odpowiednie opcje i zlikwiduj niepotrzebne opóźnienia . Menu, miniatury i Pulpit będą się pojawiały na ekranie natychmiast po kliknięciu. Odpowiednie modyfikacje możliwe są za pomocą rejestru systemowego .

1. Uruchom edytor rejestru wpisując w pole Wyszukaj programy i pliki polecenie regedit. Wciśnij [ENTER] i kliknij przycisk Tak. Otwórz kolejno następujące klucze: HKEY_CURRENT_USER, ControlPanel i Mouse. Odszukaj w prawej części okna wartość MouseHoverTime i otwórz ją dwukrotnym kliknięciem. Zmniejsz domyślną wartość. Zamiast 400 wpisz na przykład 100 (czas podawany jest w milisekundach). Przyspieszy to pojawianie się miniatur czterokrotnie

Modyfikacja opóźnień w działaniu elementów interfejsu Windows, możliwa jest za pomocą modyfikacji rejestru systemowego

Modyfikacja opóźnień w działaniu elementów interfejsu Windows, możliwa jest za pomocą modyfikacji rejestru systemowego

2. Aby przyspieszyć działanie Aero Peek , czyli wyświetlanie podglądu Pulpitu otwórz kolejno klucze: HKEY_CURRENT_USER, Software, Microsoft, Windows, CurrentVersion, Explorer, Advanced. Kliknij prawym przyciskiem myszy prawą część okna i z menu kontekstowego wybierz polecenia Nowy oraz Wartość Dword. Wpisz wartość o nazwie DesktopLivePreviewHoverTime i wciśnij dwukrotnie klawisz [ENTER]. Uzupełnij pole wartości liczbą 3000. Mniejsza wartość może powodować przypadkowe wyświetlanie zawartości pulpitu. Kliknij przycisk OK.

Zminiejszenie opóźnienia w wyświetlaniu miniatur okien działających programów

Zminiejszenie opóźnienia w wyświetlaniu miniatur okien działających programów

3. Do ustawień wyświetlania menu startowego dostaniesz się natomiast, otwierając kolejno klucze: HKEY_CURRENT_USER, Control Panel, Desktop. Po zaznaczeniu tego ostatniego, odszukaj w prawej części okna wartość MenuShowDelay. Otwórz ją klikając dwukrotnie. Wpisz nową daną wartości. Im mniejsza, tym szybciej będzie działało menu. Nie wpisuj jednak cyfry 0. Spowoduje to kłopoty w poruszaniu się po jego zawartości. Najlepiej wprowadzić 1. Kliknij przycisk OK, zamknij edytor rejestru i zrestartuj komputer, by wszystkie zmiany rejestru odniosły skutek