Jak zsynchronizować kilka urządzeń

Często nie wystarczy synchronizacja pomiędzy dwoma komputerami. Warto wiedzieć, jak skonfigurować aktualizację tych samych danych pomiędzy większą liczbą urządzeń. Przyda się to na przykład wtedy, gdy korzystasz z jakiegoś pliku na komputerze stacjonarnym w domu i w pracy oraz na przenośnym, w trakcie podróży. Posłużymy się do tego celu programem Allway Sync.

1. W synchronizacji pomoże ci program Allway Sync. Zainstaluj go na laptopie. Podłącz komputer przenośny do sieci, w której działa jeden pecetów stacjonarnych. Udostępnij pomiędzy komputerami dane w taki sposób, by można je było odczytywać przez sieć.

Uruchom Allway Sync i zmień język interfejsu na polski (menu Language). Kliknij przycisk Przeglądaj w lewej części okna, na karcie New Job 1. Wskaż na dysku lokalnym katalog, w którym będą się znajdowały synchronizowane dane.

Do pobrania:

Allway Sync

2. Kliknij Przeglądaj w prawej części okna. Wybierz folder z plikami do synchronizacji znajdujący się na pierwszym komputerze zdalnym. Jeżeli dostęp do katalogu wymaga podania hasła kliknij ponownie ten sam przycisk. Tym razem nosi on nazwę Configure. Zaakceptuj dane przyciskiem Ok. Wybierz Analizuj u dołu okna.

Jak zsynchronizować kilka urządzeń

AllwaySync - Synchronizacja danych przez sieć wymaga często podania nazwy użytkownika i hasła

3. Po zakończonej analizie w oknie Allway Sync wyświetlone zostaną różnice pomiędzy katalogami. Sprawdź, czy kierunek i sposób synchronizacji dobrany przez program jest prawidłowy.

Jeżeli chcesz zmienić ustawienia umieść kursor myszy nad danym symbolem graficznym w kolumnie Kierunek synchronizacji i wybierz odpowiednią metodę z listy.

Jeżeli dokonać precyzyjnej konfiguracji kliknij Więcej. Za pomocą Synchronizuj ujednolicisz zawartość komputerów. Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na nazwę karty wybierz polecenie Zmień nazwę i przypisz do zadania nazwę, którą łatwo rozpoznać.

Jak zsynchronizować kilka urządzeń

AllwaySync – kierunek synchronizacji prezentowany jest za pomocą symbolu graficznego.

4. Ręczna synchronizacja pozwala precyzyjnie wybrać czas aktualizacji ale łatwo o niej zapomnieć. Warto skonfigurować automatyczna aktualizację folderów. Rozwiń menu Widok i wybierz polecenie Opcje.

Rozwiń listę ze zdefiniowanym przed chwilą zadaniem i zaznacz pole Automatyczna aktualizacja {all3}. Kliknij pole Kiedy wykryte zostaną zmiany i na liście Opóźnienie ustaw odstęp, w jakim mają być monitorowane katalogi.

Domyślne 10 minut jest wystarczające. Jeżeli jednak pracujesz nad bardzo ważnymi danymi i często je modyfikujesz możesz skrócić ten czas. Gdy dane mają duże rozmiary warto go natomiast wydłużyć by nie obciążać niepotrzebnie łącza.

Jak zsynchronizować kilka urządzeń

AllwaySync – definiowanie reguł automatycznej synchronizacji

Dodatkowo umieść zaznaczenie obok opcji Przy starcie aplikacji oraz Zanim się wylogujesz. Kliknij Opcje aplikacji w lewej części okna i włącz automatyczne uruchamianie - Uruchom automatycznie aplikację w pasku zadań wraz ze startem komputera. Zamknij okno opcji przyciskiem Ok.

5. Kliknij menu Zadanie i polecenie Dodaj nowe. W sposób opisany powyżej zdefiniuj nowe zadanie, które będzie synchronizowało katalog na komputerze przenośnym z folderem na drugim pececie {all4}.

Jak zsynchronizować kilka urządzeń

AllwaySync – synchronizacja danych pomiędzy kilkoma komputerami wymaga zdefiniowania różnych zadań


Nie przegap

Zapisz się na newsletter i nie przegap najnowszych artykułów, testów, porad i rankingów: