Jaki system do montażu

Wybór systemu operacyjnego powinien być dostosowany do Twoich potrzeb oraz oczekiwań. Jest to o tyle istotne, że, kupując nowy komputer, możesz równocześnie kupić system operacyjny w wersji OEM po znacznie niższej, atrakcyjnej cenie. Ale ewentualne późniejsze zmiany mogą być, niestety, związane z dużym wydatkiem.

Wybór systemu operacyjnego powinien być dostosowany do Twoich potrzeb oraz oczekiwań. Jest to o tyle istotne, że, kupując nowy komputer, możesz równocześnie kupić system operacyjny w wersji OEM po znacznie niższej, atrakcyjnej cenie. Ale ewentualne późniejsze zmiany mogą być, niestety, związane z dużym wydatkiem.

Zestawienie wybranych cech systemów operacyjnych Microsoft Windows

Zestawienie wybranych cech systemów operacyjnych Microsoft Windows

Od wielu lat dominującą pozycję na rynku mają kolejne wersje systemu Windows. Tworząc je, Microsoft starał się dostosować do wymagań i potrzeb użytkowników, których podzielił na dwie zasadnicze grupy. W pierwszej grupie znaleźli się użytkownicy domowi, do których adresowane były systemy Windows 95, 98 oraz Millenium, natomiast w drugiej grupie znalazły się firmy oraz użytkownicy o wysokich wymaganiach. Do tej grupy adresowane były systemy Windows NT4.0, 2000 oraz najnowszy system Windows XP. Istotnym przełomem miało być wprowadzenie Windows 2000, który miał zastąpić wszystkie wcześniejsze systemy i definitywnie zakończyć linię systemów Windows 9x. Jak się okazało, z planów tych niewiele wyszło, czego dowodem było pojawienie się Windows Millenium. W ostatnim okresie różnice w cenach poszczególnych wersji Windows znacznie się zmniejszyły, choć oczywiście, nadal droższe są Windows NT 4.0 i 2000. Cena nadchodzącej najnowszej wersji - Windows XP w chwili pisania tego artykuły nie była jeszcze ostatecznie ustalona.

Trzeba przyznać, że Windows 95 definitywnie odchodzi już do historii. Większość nowych kart do montażu nieliniowego nie jest już wyposażana w sterowniki do tej wersji systemu. Podobnie jest ze specjalizowanymi aplikacjami, czego przykładem może być najnowsza wersja popularnego programu edycyjnego Adobe Premiere 6.0. Na używanie go mogą się decydować w zasadzie jedynie właściciele starszego typu kart i oprogramowania. Prawdopodobnie wkrótce Windows NT 4.0 podzieli los Windows 95. Co prawda, nadal duża część produkowanych kart renomowanych producentów dostarczana jest ze sterownikami do tej wersji, jednak daje się już zauważyć stale rosnącą migrację w stronę następcy, którym jest Windows 2000. Pozostaje wybór pomiędzy Windows 98 SE lub Millenium a Windows 2000 lub XP. Wybierając jedną z tych ostatnich, nie warto inwestować w droższe rozbudowane wersje Server, ponieważ nie wnoszą nic nowego do zastosowań montażu nieliniowego, a jedynie niepotrzebnie obciążają system i zwiększają koszty.

Z punktu widzenia użytkownika systemów do montażu nieliniowego najważniejszymi cechami systemów operacyjnych są: stabilność, systemy plików, obsługa kontrolerów IEEE-1394/FireWire oraz wieloprocesorowość.

Stabilność

W porównaniu do Windows 9x i Millenium wersje Windows NT4.0 i 2000 zawsze cieszyły się opinią stabilnych i niezawodnych. Przyjęte w nich rozwiązania w większości przypadków pozwalają uniknąć zawieszeń całego systemu, które mogą wystąpić przy niepoprawnym działaniu jednego z programów. Należy jednak pamiętać, że o stabilności nie decyduje jedynie system, ale również sterowniki urządzeń.

System plików

Przy zapisie materiału wideo na twardym dysku istotną rolę odgrywa używany system plików. W Windows 95 zastosowano nieco zmodyfikowaną wersję systemu FAT (nazywaną czasem VFAT, pozwalającą na używanie długich nazw). Podstawową jej wadą było ograniczenie wielkości partycji do 2 GB, a co za tym idzie - maksymalnej ilości materiału, który można było na niej zapisać. W nowszej wersji 95 - OSR1 wprowadzono nowy system plików - FAT32. Pozwolił wprawdzie na zakładanie większych partycji, jednak nadal uniemożliwiał zapis plików większych od 2 GB. W kolejnej wersji systemu - Windows 98 w niektórych kartach montażowych, dzięki zastosowaniu rozszerzonego formatu AVI OpenDML, wprowadzono możliwość zapisu plików o wielkości do 4 GB.

W Windows NT 4.0, 2000 i XP możesz skorzystać z możliwości zastosowania bardziej elastycznego systemu plików, jakim jest NTFS. Dzięki niemu nie masz wcześniej wymienionych ograniczeń. Pliki mogą mieć maksymalnie wielkość 12 TB. Jest to w zasadzie wartość teoretyczna, ponieważ po pierwsze, trudno ją sprawdzić ze względu na brak tak dużych dysków, a po drugie, niektóre karty mają dodatkowo ukryte ograniczenia czasu a nie ilości przechwytywanego materiału wideo. Warto wspomnieć, że, dzięki dodatkowym sterownikom niezależnych firm, istnieje możliwość opcjonalnego odczytu danych z dysków zapisanych w nieobsługiwanym systemie plików przez konkretną wersję. Przykładem może być FAT32 for Windows NT4.0 firmy Winternals, www.winternals.com, która oferuje także sterownik do odczytu dysków zapisanych w NTFS w systemach Windows 9x/Millenium.

Obsługa kontrolera IEEE-1394/FireWire

Funkcja ta zainteresuje z pewnością użytkowników tanich kontrolerów IEEE-1394/FireWire. Po zainstalowaniu sterowników oraz odpowiedniegooprogramowania edycyjnego kontroler taki zamienia się w pełnowartościową kartę montażową. Obsługa tego typu kontrolerów wprowadzona została wraz z pojawieniem się Windows 98 SE (drugie wydanie). Niestety, wersja Windows NT 4.0 nie jest wyposażona w tę funkcję, jednak niektórzy producenci, dzięki przygotowaniu własnych sterowników i oprogramowania, potrafią obejść tę przeszkodę. Dobrym tego przykładem mogą być karty DV.now/DV.now Lite firmy FAST-Dazzle, które mimo że są typowymi kontrolerami IEEE-1394/FireWire, bez problemu działają jako karty montażowe również w Windows NT 4.0.

Wieloprocesorowość

Jest charakterystyczna dla systemów opartych na technologii NT, umożliwiającej pełne wykorzystanie możliwości płyt głównych wyposażonych co najmniej w 2 procesory. Wieloprocesorowość, poza lepszym podziałem procesów wykonywanych w systemie, pozwala również na skrócenie czasu realizowania skomplikowanych i czasochłonnych obliczeń w aplikacjach napisanych z uwzględnieniem wieloprocesorowości. Przykładem jest generowanie trójwymiarowego obrazu na zasadzie raytracingu w programach LightWave 3D, 3D Studio itp., tworzenie efektów specjalnych w pakietach Boris FX, stosowanych w programach do montażu nieliniowego, jak również przetwarzanie w programie Adobe Photoshop. Uzyskane przyśpieszenia wahają się w granicach od 10 do 100 procent i zależą głównie od stopnia złożoności wykonywanych obliczeń.

Systemy alternatywne wobec Microsoft Windows

Poza dominującym na rynku Windows istnieją inne systemy, które śmiało mogłyby z nim konkurować tak pod względem możliwości, jak i wydajności. Chodzi o systemy Linux i BeOS. Takie cechy jak stabilność, wieloprocesorowość są wartościami standardowymi. Konkurenci Windows cierpią na podstawowe ograniczenia - brak sterowników do kart montażowych oraz niedobór dobrych aplikacji do montażu nieliniowego. Niestety, w najbliższym czasie trudno się spodziewać istotnych zmian.