Japonia i UE będą zwalczały piractwo

Japonia i Unia Europejska podpisały porozumienie, na mocy którego będą wspólnie walczyły z przestępstwami dotyczącymi naruszania praw do własności intelektualnej. Nowe porozumienie zostanie dołączone do podpisanej w styczniu szerszej umowy dotyczącej współpracy w sprawach celnych (CCMAA).

Podczas negocjacji reprezentant Komisji Europejskiej, Robert Verrue, dyrektor generalny ds. ceł UE oraz Yakiyasu Aoyama, jego japoński odpowiednik, podkreślili, że "konieczna jest współpraca w zwalczaniu naruszania własności intelektualnej". Obie strony porozumiały się co do wymiany informacji i "asysty administracyjnej" w zwalczaniu wspomnianego rodzaju przestępczości.

CCMAA to ostatnia z serii umów pomiędzy Unią Europejską a jej najważniejszymi partnerami. Porozumienia dotyczące współpracy w kwestiach celnych są stopniowo negocjowane i podpisywane już od 1993 roku.