Japonia obawia się recesji

Japońska gospodarka ostatnio wykazuje symptomy osłabienia - wynika z danych rządowych. Przedstawiciele administracji państwowej mówią nawet o możliwej już recesji.

Stan największej azjatyckiej gospodarki może się pogorszyć, jeśli sytuacja w USA i na globalnych rynkach finansowych nie poprawi się. Istotne znaczenie mają także ceny ropy naftowej.

Dwa główne czynniki rozwoju gospodarczego Japonii czyli eksport i inwestycje, ostatnio bardzo się osłabiły. Inflacja natomiast wzrosła do poziomu najwyższego od 10 lat, zagrażając i tak niewielkiemu wzrostowi wydatków konsumenckich.

Japoński minister polityki fiskalnej, Kaoru Yosano powiedział, że gospodarka jego kraju wchodzi w fazę, w której nie można już zachować optymizmu.