Japonia ożywiona

Japońska gospodarka w ciągu ostatnich trzech miesięcy rozwijała się w tempie najszybszym od roku, co może oznaczać, że kraj na dobre wychodzi z kryzysu.

Produkt krajowy brutto był o 1,3% wyższy w I kw. 2005 r. niż w kwartale poprzednim. Gospodarka ruszyła dzięki większym od oczekiwanych wydatkom gospodarstw domowych i firm.

Jednak rząd japoński w swym komunikacie podkreślił, że optymizm jest jeszcze przedwczesny. Całkowity przychód gospodarstw domowych, postrzegany jako klucz do długoterminowego wzrostu gospodarczego, pozostał niezmieniony w porównaniu z poprzednim kwartałem. Wzrost kwartał do kwartału również wygląda bardziej imponująco głównie dzięki słabym wynikom w ostatnim kwartale ub. r., gdy PKB stał w miejscu. Zdaniem części ekonomistów, niektóre wydatki w I kw. br. zostały przesunięte z poprzedniego kwartału, należąc do projektów opóźnionych z powodu serii tajfunów pod koniec 2004 roku.

Wzrost liczby pracujących Japończyków jest przez część obserwatorów przeciwstawiany spadkowi liczby stałych, dobrze opłacanych pracowników, posiadających dużą pewność zatrudnienia i w związku z tym większe możliwości wydawania na konsumpcję. To może determinować zdolność japońskiej gospodarki do uczynienia trwałych postępów.

Jednak wzrost w I kw. br. był największy od roku. Japonia wyraźnie odbiła się od dna recesji z połowy 2004 roku, gdy gospodarka od dwóch kwartałów się kurczyła.


Zobacz również