Japonia w recesji

Japońska gospodarka znalazła się w recesji po raz pierwszy od 2001 roku. Druga co do wielkości światowa gospodarka może skurczyć się jeszcze bardziej w najbliższych miesiącach.

Premier Japonii, Kaoru Yosano, ogłosił dane, z których wynika, że w drugim i trzecim kwartale br. wzrost PKB Japonii był ujemny. W okresie od lipca do września br. gospodarka skurczyła się o 0,4% w ujęciu rocznym, po spadku o 3,7% (także w ujęciu rocznym) w II kw. br. Japonia znalazła się więc w tzw. technicznej recesji. Są to wyniki gorsze od prognozowanych przez analityków.

Scenariusz na najbliższe miesiące także nie napawa optymizmem. Kurczy się zagraniczny popyt na japońskie auta i elektronikę, jen się umacnia, coraz więcej eksporterów redukuje swoje prognozy sprzedaży, przychodów i wydatków na najbliższy rok. Zdaniem przedstawicieli japońskiego rządu, sytuacja gospodarcza w ich kraju będzie się nadal pogarszała.