Java 2 Platform SE 5.0 dla Mac OS X - wydanie trzecie, poprawione

Ze strony Apple można już pobrać najnowszą wersję środowiska programistycznego do tworzenia wielofunkcyjnych aplikacji niezależnych od systemu operacyjnego, Java 2 Platform Standard Edition (J2SE) 5.0 Release 3 dla Mac OS X v 10.4. W wydaniu tym poprawiono przede wszystkim działanie J2SE 5.0 na komputerach pracujących pod kontrolą systemu operacyjnego "Tiger".

Uaktualnienie to poza poprawą stabilności działania niesie też kilka poprawek i łat; jest też w pełni kompatybilne z oryginalną wersją środowiska Suna J2SE 1.5.0_05. Po zainstalowaniu najnowszej wersji środowiska aplety i aplikacje korzystające z Javy będą za domyślną wersją uznawać nadal edycję 1.4.2, choć niektóre aplikacje mogą żądać właśnie wersji J2SE 5.0 (można zmienić preferowaną wersję Javy z poziomu menu /Applications/Utilities/Java/J2SE 5.0/).

Więcej informacji: Java 2 Platform

Plik do pobrania