Java (2) po raz trzeci

Lista rozszerzeń, które wprowadzono w Java Development Kit (JDK) w wersji 1.2 jest na tyle obszerna, że oparte na tym pakiecie środowisko uruchamiania programów Javy zyskało miano platformy Java 2 i stało się nowym standardem.

Lista rozszerzeń, które wprowadzono w Java Development Kit (JDK) w wersji 1.2 jest na tyle obszerna, że oparte na tym pakiecie środowisko uruchamiania programów Javy zyskało miano platformy Java 2 i stało się nowym standardem.

Java (2) po raz trzeci
Już wcześniej uznane zalety Javy spowodowały, że coraz więcej oprogramowania powstaje w tym właśnie języku, a pojawienie się nowej wersji środowiska Javy, jeżeli nie wymusza, to przynajmniej zachęca do wykorzystania nowych możliwości. W ślad za aktualną platformą podążają oczywiście systemy programistyczne, które ułatwiają, skracają i umilają programowanie w tym, coraz popularniejszym, języku.

Jednym z czołowych produktów w tej konkurencji jest na pewno Borland JBuilder 3 - zestaw potężnych narzędzi przystosowanych do współpracy z platformą Java 2. Z jej nowych właściwości korzystają także kreatorzy i projektanci samego środowiska IDE, co już na wstępie zwiększa funkcjonalność całego systemu.

Zmiany w podstawowych klasach zawartych w JDK, a także w komponentach Swing, wymusiły aktualizację współpracujących z nimi elementów. Do Java 2 dopasowana została biblioteka dbSwing - zestaw specjalnych, korzystających ze źródeł danych wersji komponentów Java Foundation Classes (JFC). Uaktualniono także bibliotekę komponentów JavaBeans (JBCL) oraz elementy architektury DataExpress, które wspólnie z JBCL zarządzają, a przede wszystkim umożliwiają dostęp do baz danych za pomocą sterowników JDBC. Aby ułatwić dalsze budowanie aplikacji bazodanowych przy wykorzystaniu komponentów JFC, rozszerzono bibliotekę dbSwing o ponad 30 nowych elementów, które "zmuszają" prawie każdy komponent Swing do współpracy z bazą danych.

W wersji 3 jeszcze łatwiej niż poprzednio można budować aplikacje rozproszone. Służy temu potężny - oparty na specyfikacji Java 2 - debuger, który pozwala kontrolować wiele aplikacji jednocześnie, na zdalnych komputerach i różnych platformach pod kątem zgodności z różnymi JDK od 1.1.x do Java 2.

Java (2) po raz trzeci
Przygotowaniem projektu do rozpowszechnienia zajmuje się nowy kreator Deployment Wizard, który w drzewiastej strukturze przedstawia zależności pomiędzy klasami i dba o to, aby wszystkie z nich (jeżeli są wykorzystywane przez tworzoną aplikację) znalazły się w pliku JAR. Udostępnia on także elastyczną metodę dodawania i usuwania klas i zasobów wewnątrz archiwum. Równie przydatny kreator - Package Migration Wizard pozwala przenosić aplikacje JDK 1.1 na platformę Java 2, zmieniając po drodze wszystkie nazwy klas tak, aby były zgodne z przemysłowymi standardami nazewnictwa.

Nowy, napisany całkowicie w Javie system pomocy umożliwia wyszukiwanie tekstów, łatwiejszą nawigację, zawiera menu i pływający pasek narzędziowy, pozwala załadować dowolny zewnętrzny URL, wykorzystując protokół HTTP. Natomiast Javadoc Wizard, czyli kreator dokumentacji tworzy pliki HTML z opisem klas na podstawie kodu źródłowego Javy.

Zmiany wprowadzone w środowisku IDE mające uczynić programowanie wizualne jeszcze wygodniejszym i bardziej intuicyjnym dotyczą układu menu (nowe opcje, nowe menu Project), zarządzania oknami (zapamiętywanie pozycji okien, przełączanie pomiędzy otwartymi projektami) oraz panelu struktury projektu, który teraz wyświetla nazwy klas wewnętrznych i informacje zawarte w plikach IDL. Dodatkowe opcje GUI umożliwiają m.in. rozszerzanie IDE o nowe narzędzia za pomocą OpenTools API.