Java - IBM i Sun przedłużają umowę

Podczas konferencji JavaONE (San Francisco) IBM i Sun podpisały na kolejne 10 lat umowę dotyczącą współpracy w dziedzinie wykorzystania Javy.

Obie firmy poinformowały również o planach zapewnienia obsługi systemu operacyjnego Solaris 10 przez oprogramowanie warstwy pośredniej IBM w komputerach opartych na procesorach SPARC, x86 i x64.

Umowa przewiduje, że IBM będzie nadal korzystać z udzielanych przez firmę Sun licencji związanych z technologią Java, w tym licencji na platformy Java Enterprise Edition (Java EE), Java Standard Edition (Java SE) i Java Micro Edition (Java ME) oraz rozwiązanie Java Card.

Firmy będą również kontynuować prace nad rozwojem i doskonaleniem technologii Java w ramach programu współpracy Java Community Process (JCP). Ponadto IBM będzie dostarczać licencjobiorcom rozwiązania w technologii Java firmy Sun.

W odpowiedzi na oczekiwania klientów IBM rozszerzy również obsługę oprogramowania DB2, Rational, Tivoli i WebSphere, aby umożliwić im korzystanie z systemu Solaris 10 na platformach wykorzystujących procesory Opteron (AMD).


Zobacz również