Java i .NET razem w szeregu

Pojawiła się nowa wersja narzędzia JNBridgePro 2.2. Pozwala ono na pełną współpracę platform Java i .NET. JNBridgePro 2.2 umożliwia Javie dostęp do obiektów i klas .NET i odwrotnie.

JNBridgePro jest bardzo proste w użyciu, po stronie Javy składa się ono z kilku plików JAR (Java Archive) oraz pliku konfiguracyjnego, natomiast po stronie .NET - z kilku plików DLL i także pliku konfiguracyjnego. I to tak naprawdę wszystko.

JNBridgePro pozwala na odwoływanie się do klas i obiektów Javy, jakby były zwykłymi klasami i obiektami .NET. W drugą stronę działa to identycznie. Poza tym nie są wymagane żadne źródła, wystarczy skompilowany kod binarny.

JNBridgePro tworzy 'pomost' pomiędzy Javą a .NET poprzez wygenerowanie specjalnych obiektów proxy, które nawzajem udostępniają sobie API klas i zarządzają komunikacją między nimi. Za pomocą dostarczonego narzędzia można przeglądać klasy z obu platform i ustalać, które z nich powinny być udostępnione dla drugiej platformy. JNBridgePro automatycznie wygeneruje potrzebne obiekty proxy, udostępniając jednocześnie wszystkie wymagane klasy pomocnicze. Kiedy już obiekty te zostaną wygenerowane, po prostu dodajemy je do projektu i mamy dostęp do klas Javy z .NET, lub klas .NET z Javy. Uruchamiając projekt, obie platformy komunikują się ze sobą, poprzez wygenerowane wcześniej obiekty.

System komunikacji w JNBridgePro umożliwia tworzenie systemów rozproszonych przy użyciu trzech kanałów komunikacyjnych: szybkiej współdzielonej pamięci, protokołu TCP, lub HTTP/SOAP. JNBridgePro wspiera J2SE (Java 2 Standard Edition), J2EE (Java 2 Enterprise Edition) oraz wszystkie wiodące serwery aplikacyjne.

Aby pobrać 15-dniową wersję testową, należy się zarejestrować na

stronie producenta.


Zobacz również