Java numer 9

Pojawiła się już dziewiąta wersja środowiska programistycznego JBuilder, przygtowana jeszcze lepiej niż poprzednie wydania do zarządzania tworzeniem aplikacji.

JBuilder 9 współpracujący z najnowszą wersją Borland OptimizeIt Suite 5.5, wyposażono w narzędzia do analizy i projektowania, zarządzania wymaganiami i konfiguracją oraz zapewniania wysokiej jakości i wydajności tworzonych aplikacji. Zwłaszcza w wersji Developer i wyższych pakietu JBuilder 9 dodano mechanizmy automatyzujące pracę programistów, zwiększające kontrolę nad kodem źródłowym i ułatwiające wdrażanie aplikacji na serwerach aplikacji platformy J2EE.

Dzięki OptimizeIt Suite 5.5 programiści uzyskają dostęp do narzędzi kontrolujących proces tworzenia od samego początku. Jedno z takich narzędzi - Automatic Memory Leak Detector - pozwoli zapobiec nadmiernemu zużywaniu zasobów, natomiast Progress Tracker pozwoli wizualizować konsekwencje zmian wprowadzanych do projektu, a tym samym ocenić kierunek rozwoju aplikacji.

Ponieważ zmiany w kolejnych wydaniach narzędzi firmy Borland zazwyczaj odzwierciedlają kierunki rozwoju technologii IT, tak więc w pakiecie JBuilder 9 nie mogło zabraknąć rozszerzonej obsługi usług sieciowych ani narzędzi do tworzenia aplikacji przeznaczonych do urządzeń przenośnych. Z ułatwień dla programistów wymienić należy: konfigurowalne szablony Smart Code automatyzujące proces kodowania, mechanizmy dokumentowania kodu Javadoc Insight, narzędzia do zarządzania projektami i grupami projektów, obsługę pracy grupowej, narzędzia kontroli wersji oraz środowisko do zarządzania procesem życia aplikacji (projektowanie, tworzenie, testowanie i wdrażanie) w postaci specjalnego wydania pakietu Borland Together.