Javny instalator

Pojawiła się nowa wersja (3.7.0) IzPack - generatora pakietów instalacyjnych, które mogą być uruchamiane na dowolnej platformie systemowej, na której dostępna jest Java.

IzPack

IzPack

IzPack jest generatorem pakietów instalacyjnych dla platformy Javy. Za jego pomocą można otrzymać 'lekkie' pakiety instalacyjne, które mogą być uruchamiane na każdym systemie operacyjnym, na którym dostępna jest maszyna wirtualna Javy. W zależności od systemu, instalatory te uruchamiamy poprzez dwukrotne kliknięcie na ikonce lub wpisując w linii poleceń "java -jar instaluj.jar". IzPack jest używany głownie do dystrybucji aplikacji 'javowych', ale z równym powodzeniem może być stosowany do innych rodzajów projektów. IzPack działa z systemami: Microsoft Windows, MacOS X oraz systemami unikowymi (Linux, BSD, itp.).

Autorzy programu starali się, by program był jak 'najmniejszy' i niepotrzebnie nie zwiększał objętości tworzonego pakietu instalacyjnego. Poza tym jego budowa jest bardzo elastyczna i pozwala dopasować pojawiające się panele instalatora do własnych potrzeb, a nawet, używając IzPack API, tworzyć własne, które odpowiadają naszym wymaganiom.

Główne zalety IzPack to:

- opis instalatora bazujący na XML;

- maksymalny stopień kompresji archiwów JAR;

- integracja z Ant;

- automatyczne tworzenie deinstalatora;

- łatwa lokalizacja (aktualnie dostępnych 16 języków - w tym polski);

- i wiele innych.

Program jest dostępny jako open-source na licencji GNU GPL.

Strona domowa IzPack

Historia zmian


Zobacz również