Jeden, by rządzić wszystkimi

Pilot uniwersalny to dobry pomysł na wyeliminowanie problemu kilku sterowników używanych w kinie domowym. Takie urządzenie nie tylko je zastąpi, ale i pozwoli na uruchamianie np. odtwarzacza, telewizora i amplitunera w ustalonej kolejności po naciśnięciu jednego klawisza. Prezentujemy testy najciekawszych sterowników uniwersalnych i - tradycyjnie, jak co miesiąc - różnych elementów kina domowego, którymi można za ich pomocą sterować.


Pilot uniwersalny to dobry pomysł na wyeliminowanie problemu kilku sterowników używanych w kinie domowym. Takie urządzenie nie tylko je zastąpi, ale i pozwoli na uruchamianie np. odtwarzacza, telewizora i amplitunera w ustalonej kolejności po naciśnięciu jednego klawisza. Prezentujemy testy najciekawszych sterowników uniwersalnych i - tradycyjnie, jak co miesiąc - różnych elementów kina domowego, którymi można za ich pomocą sterować.

Jedną z największych uciążliwości posiadania w domu kilku urządzeń AV jest konieczność korzystania z wielu pilotów zdalnego sterowania. Rozwiązaniem tego problemu jest zastąpienie różnych sterowników jednym pilotem uniwersalnym, który może obsłużyć wszystkie urządzenia. Ale nie we wszystkich przypadkach dokupowanie takiego specjalnego pilota jest konieczne. Wielu użytkowników, kupując zaawansowane modele amplitunerów, nie wie, że te standardowo dołączone do tego sprzętu sterowniki mogą pełnić rolę pilotów uniwersalnych umożliwiających kontrolę kilku urządzeń różnych marek.

Programowanie

Ponieważ rolą pilota uniwersalnego jest zastąpienie wielu sterowników, każde takie w miarę zaawansowane urządzenie ma wbudowaną pamięć, w której zapisano setki, a czasem nawet dziesiątki tysięcy kodów podczerwieni pilotów różnych marek. Modele z wyświetlaczami elektroluminescencyjnymi lub ciekłokrystalicznymi, które mogą prezentować na swych ekranach obraz dotykowej klawiatury, dodatkowo są przystosowywane do wizualizacji układu klawiszy zbliżonego do tego, jaki jest w pilocie oryginalnym standardowo dołączanym do konkretnego sprzętu audio-wideo. Wszystkie te udogodnienia w praktyce okazują się niewystarczające, bowiem nawet dobrze odwzorowane klawiatury na pilocie uniwersalnym nie dają dostępu do wszystkich funkcji oferowanych przez sterowniki oryginalne. Niezbędne staje się samodzielne dostrojenie uniwersalnego sterownika, poprzez "nauczenie" go kodów konkretnego pilota. Operacja taka jest bardzo prosta i sprowadza się do nakierowania na siebie kontrolerów sygnałów podczerwonych, które w pilotach uniwersalnych są zdolne do przechwytywania i zapamiętywania kodów IR. W ten sposób na pilocie wielofunkcyjnym możemy idealnie odwzorować wszelkie funkcje nawet kilku pilotów. Istotną cechą pilotów uniwersalnych, niezwykle ułatwiającą obsługę sprzętu AV, jest możliwość tworzenia makr, czyli ustalania listy poleceń, które mają być automatycznie wykonywane. Wyposażenie tych urządzeń w pamięć pozwala na przypisanie jednemu, często dowolnemu, klawiszowi całej sekwencji wybranych wcześniej funkcji (patrz ramka).

Nie tylko podczerwień

Obecnie większość pilotów do sterowania urządzeniami elektroniki użytkowej wykorzystuje promienie podczerwieni. Wadą takiego rozwiązania jest stosunkowo mały zasięg (kilka metrów) i konieczność widzenia się obu urządzeń - pilota i np. amplitunera. Alternatywnym rozwiązaniem jest wykorzystanie do zdalnego sterowania sygnałów radiowych. Wówczas urządzenia nie muszą się widzieć (fale radiowe przechodzą nawet przez ściany), a zasięg działania sterownika znacznie się zwiększa. Niektóre piloty uniwersalne od razu są zdolne do komunikacji radiowej lub przystosowane do współpracy ze specjalnymi przystawkami, które w zależności od potrzeb przekształcają sygnał radiowy na podczerwony i odwrotnie.

Idealny panel

Piloty z dotykowymi ekranami LCD, zarówno monochromatycznymi, jak i kolorowymi, dostarczane są z oprogramowaniem pozwalającym na samodzielne tworzenie elementów graficznych służących do zbudowania panelu sterowania prezentowanego na pilocie. Z poziomu komputera można też tworzyć makra, przypisywać funkcje wybranym przyciskom i przyporządkowywać określone kody urządzeń. To bardzo wygodne rozwiązanie, choć nie zawsze optymalne. Jeśli użytkownik nie jest zaawansowanym internautą, a w przypadku urządzeń z kontrolerem sieci Wi-Fi nie posiada punktu dostępowego sieci bezprzewodowej, konfiguracja pilota może okazać się bardzo kłopotliwa. Bez kontaktu pilota z komputerem nie uda się np. zaktualizować kodów urządzeń, czy też przegrać nowych wzorów paneli do pamięci sterownika. Warto na to zwrócić uwagę podczas wyboru uniwersalnego pilota, bowiem wbrew pozorom takie wymagania ma wiele, nawet tych tańszych modeli.

Testy

W bieżącym wydaniu publikujemy testy pięciu najciekawszych sterowników uniwersalnych wybranych spośród coraz bogatszej oferty rynkowej. A ponadto, jak zwykle, różnych elementów kina domowego, które mogą być sterowane za pomocą uniwersalnych pilotów. Przetestowaliśmy m.in. bardzo ciekawe, miniaturowe zestawy combo, które stają się coraz popularniejszą namiastką kina domowego. Piszemy namiastką, gdyż nie oferują pełnego zestawu kolumn 5.1 (tylko 2.0 lub 2.1), lecz jak się okazuje, wielu użytkownikom szukającym eleganckiego i niedrogiego zintegrowanego systemu, np. do sypialni czy gabinetu, wcale to nie przeszkadza. Kolejna grupa produktów, na jakiej się skupiliśmy, to niedrogie nagrywarki DVD wyposażone w twardy dysk. Tu nie zaszły może ostatnio zbyt wielkie zmiany poza jedną - najbardziej chyba istotną dla użytkowników - urządzenia te są coraz tańsze i lepsze. Nawet niedrogie modele oferują jakość zapisu i funkcje, o jakich do niedawna można by tylko pomarzyć... Sprawdziliśmy też, jak jeden z najbardziej znanych w Polsce producentów tanich i popularnych odtwarzaczy DVD poradził sobie z zadaniem stworzenia własnego, niedrogiego telewizora LCD HD Ready. Zdradzimy tylko, że jak na razie tacy giganci na rynku, jak LG, Philips czy Sony, mogą spać spokojnie...

Przydatne makra

Makro to słowo bardzo istotne w przypadku pilotów uniwersal-nych. Oznacza możliwość przypisania jednemu klawiszowi, często dowolnemu, programu wywołującego sekwencję wybranych wcześniej funkcji. Po uprzednim przystosowaniu pilota uniwersalnego do obsługi wszystkich urządzeń naszego zestawu kinowego, możemy przystąpić do nagrywania makra. Wykonujemy wszystkie czynności w takiej kolejności, w jakiej chcielibyśmy, aby się odbywały (np. włącze-nie projektora, wybranie odpo-wiedniego wejścia wideo, uruchomienie odtwarzacza DVD, uruchomienie amplitunera, opuszczenie wysuwanego ekranu i wybranie programu DSP), a następnie zapisaną sekwencję komend przy-pisujemy określonemu klawiszowi pilota. Po dokonaniu takiej operacji wystarczy już tylko zasiąść w fotelu, wcisnąć jeden przycisk i poczekać, aż system zostanie uruchomiony dokładnie wg naszych wytycznych. Prostsze modele sterowników uniwersalnych pozwalają na nagranie sekwencji jedynie kilku lub kilkunastu komend. Bardziej rozbudowane zapamiętują kilka różnych makr. W najlepszych pilotach długość sekwencji komend ograni-czona jest jedynie pamięcią pilota, co najczęściej w praktyce oznacza, że nie ma przeszkód w tworzeniu makr o dowolnej długości. Dla wielu użytkowników istotną funkcją będzie także możliwość ustalenia odstępów czasowych między wywoływaniem następujących po sobie komend. Zakres tych przerw, w zależności od sterownika, może być w mniejszym lub większym stopniu regulowany. Taka funkcja przydaje się, gdy np. chcemy, aby projektor uruchamiał się dopiero po kilkudziesięciu sekundach od czasu uruchomienia rozwijania ekranu elektrycznego.