Jedna Europa, jeden CIT

Przedstawiciele europejskich firm chcieliby jednolitego systemu podatkowego w całej Unii - wynika z badania Firmy Doradczej KPMG.

Osoby odpowiedzialne za podatki w największych europejskich przedsiębiorstwach popierają propozycję Komisji Europejskiej mówiącą o zharmonizowanym, ogólnoeuropejskim systemie podatku CIT. Wśród polskich specjalistów biorących udział w ankiecie za takim rozwiązaniem opowiedziało się aż 90%.

Komisja Europejska przedstawiła plany zakładając, że zyski firmy prowadzącej działalność w więcej niż jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej powinny być obliczane według jednego wspólnego wzoru, a nie tak jak obecnie 27 wzorów. Zyski miałyby być przekazywane do krajów, w których firma prowadzi działalność i podlegałyby opodatkowaniu obwiązującemu w tych krajach.

Na temat tej wspólnej skonsolidowanej podstawy podatku CIT (Common Consolidated Corporate Tax Base - CCCTB) KPMG przeprowadził ankietę wśród dyrektorów finansowych i menedżerów odpowiedzialnych za podatki w ponad 400 największych firmach działających w krajach unijnych i w Szwajcarii.

Aż 78% respondentów opowiedziało się za takim rozwiązaniem. W Czechach, Danii i Hiszpanii było to nawet 100%, we Włoszech 96%, a w Grecji, Luksemburgu, Rumunii, Słowenii, Szwecji i w Polsce - 90%.

Natomiast w Irlandii i Słowacji połowa ankietowanych była przeciwna nowemu rozwiązaniu, a w Wielkiej Brytanii - niemal jedna trzecia.

Komisja Europejska nie proponuje jednolitej stawki podatku CIT w całej Europie, choć aż 69% uczestników badania byłoby zadowolonych z takiego zarządzenia. Polscy, brytyjscy, irlandzcy, szwajcarscy i cypryjscy specjaliści podatkowi są mu przeciwni.

Ujednolicone standardy CIT dla firm oznaczałyby przede wszystkim większą zgodność podatkową i możliwość lepszego planowania działalności. Zdania co do wpływu takiego rozwiązania na wysokość płaconych podatków są podzielone - 22% spodziewa się wzrostu obciążeń, 21% zmniejszenia, a 50% uważa, że nic się nie zmieni.

Propozycje Komisji Europejskiej mają być ogłoszone w 2008 roku, a wejdą w życie najwcześniej w roku 2010. Jest to harmonogram optymistyczny - zdaniem 85% ankietowanych, którzy uważają, że nowy system zacznie funkcjonować dopiero od 2020 roku.

"Poparcie dla propozycji CCCTB jest zaskakująco wysokie. Pomimo tego, że projekt nie został jeszcze przedstawiony publicznie, już 34% respondentów w Europie i aż 60% w Polsce deklaruje, że ich firmy zdecydowanie wybrałyby ten system. Polskie poparcie dla pomysłu wynika z potrzeby przejrzystości przy wyliczaniu podstawy opodatkowania. Przedsiębiorcy tęsknią za większą stabilnością przepisów i mniejszą arbitralnością lokalnych władz przy ich stosowaniu, co zdaje się gwarantować system unijny. Część z nich wierzy nawet, że wspólna podstawa opodatkowania przyczyni się do obniżenia obciążeń podatkowych. Niezależni eksperci oraz firmy prowadzące działalność jedynie w kraju mogą być jednak bardziej sceptyczni wobec tego projektu. Problemem będzie kwestia równego traktowania podmiotów, które nie będą miały prawa do wyboru zasad unijnych, jak również alokacja zysków do krajów, w których firma wielonarodowa prowadzi działalność" - skomentował wyniki badania Leszek Białoń,szef zespołu CIT w dziale doradztwa podatkowego KPMG w Polsce.