Jedna trzecia Xbox'ów 360 z poważną wadą?

Nieoficjalne źródła podają, że aż jedna na trzy konsole Microsoftu może mieć wady nie pozwalające na dalsze użytkowanie. Jeśli doniesienia okażą się prawdziwe, to Microsoft stanie przed bardzo poważnym problemem...

Rewelacyjne dane udostępniła witryna Daily Tech. Jej redaktorzy skontaktowali się z niektórymi sprzedawcami (EB Games, GameStop oraz Best Buy) i zapytali o skalę występowania problemów z konsolą Microsoftu. Ich diagnoza była jednoznaczna: Xbox 360 jest najbardziej wadliwą konsolą, jaka pojawiła się w ostatnim czasie na rynku.

Ciekawe jest to, że sklepy aby zrekompensować sobie wysoki odsetek zwrotów muszą podnosić cenę Xbox'a. To w podwójny sposób odbija się niekorzystnie na firmie Microsoft.

Władze Microsoftu nie skomentowały tych nowości. Do naszej dyspozycji jest jedynie oficjalny komentarz wygłoszony jeszcze przed opublikowaniem artykułu. Dawał on do zrozumienia, że procent wadliwych Xbox'ów mieści się "w granicach normy i wynosi 3-5%".

Dla porównania, procent zwracanych konsol PS3 waha się w okolicy jednego. Rekordzistą pod tym względem jest Wii, gdzie żadna konsola do tej pory nie została zgłoszona jako wadliwa. Tu jednak należy zaznaczyć, że dane pochodzą tylko z jednego sklepu.

Na zakończenie należy jeszcze przypomnieć o dosyć głośnym problemie tzw. Czerwonego Pierścienia Śmierci (ang. Red Ring of Death). Już teraz niektóre firmy odmówiły dalszego serwisowania maszyn Microsoftu z powodu tej usterki. Wygląda więc na to, że dla użytkowników Xbox'a 360 mogą nadejść ciężkie czasy...