Jedno europejskie prawo jazdy

Parlament europejski przegłosował wprowadzenie uniwersalnego europejskiego prawa jazdy, które zastąpi wszystkie inne obowiązujące obecnie dokumenty.

Głównym celem autorów nowego prawa jest chęć zapobieżenia specyficznej turystyce. Osoby, które utraciły w wyniku wykroczeń uprawnienia jednym kraju Unii, często "odzyskują" prawo jazdy w innym.

Nowy dokument, zaprojektowany jak karta kredytowa z mikrochipem, zastąpi ponad 110 różnych wariantów dokumentu obowiązujących w krajach Unii. Wprowadzanie nowego, ujednoliconego europejskiego prawa jazdy rozpocznie się w 2013 roku od 10-15 letniego okresu przejściowego. Do 2033 roku wszystkie dokumenty mają zostać zastąpione przez nowy dokument. Tak długi okres od wejścia w życie dyrektywy do faktycznej wymiany jest przedmiotem krytyki części parlamentarzystów.

Dyrektywa wprowadza także nowe przepisy dla motocyklistów. Najważniejsze zmiany dotyczą stopniowego przyznawania prawa do kierowania motocyklami. Motocykliści będą dopuszczani do jazdy na większych maszynach, w miarę jak zbierać będą stosowne doświadczenie w jeździe na motorach o mniejszej pojemności. Pojawi się także cenzus wiekowy - najsilniejsze jednostki będą mogły dosiąść osoby powyżej 24 lat.


Zobacz również