Jesień życia w sieci

Badania przeprowadzone przez Amerykańskie Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów prezentują informacje nt. powszechności korzystania z Internetu wśród osób starszych oraz ich zaufania do tego medium.

Badanie przeprowadzone przez American Association of Retired Persons (AARP- Amerykańskie Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów) objęło 1002 użytkowników komputerów w wieku powyżej 45 lat i skoncentrowało się na określeniu stosunku starszych ludzi do komputerów i Internetu. Wszyscy ankietowani zaczęli używać komputera około 8,5 roku temu. Wśród nich 81% posiada dostęp do Internetu i poświęca prawie 5 godzin tygodniowo na korzystanie z poczty elektronicznej, 9 godzin - na serfowanie i inne formy aktywności w sieci. Ciekawostką jest to, że tylko 32% respondentów zadeklarowało zaufanie do przeprowadzania operacji finansowych online, a wskaźnik ten spada wśród osób powyżej 65 roku życia, o niższych dochodach i mniejszym poziomie wykształcenia.

Wiek determinuje także samoocenę komputerowego zaawansowania ankietowanych: 38% internautów powyżej 65 roku życia określa siebie jako nowicjuszy, większość uznaje się za doświadczonych użytkowników, a tylko nieliczni określili się jako eksperci. Z zakupami online zetknęło się 51% seniorów sieci, choć tylko 39% z nich rzeczywiście zakończyło transakcję zakupem produktu, preferując raczej tradycyjne formy zakupu offline. Kwestie dotyczące bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych są istotnym czynnikiem wpływającym na stosunek do zakupów online: 74% kupujących zadeklarowało zaniepokojenie sprawą niedostatecznej ochrony prywatności, dla 40% jest to kwestia bardzo istotna.


Zobacz również