Jesienna koniunktura

Pentor przeprowadził jesienne badanie koniunktury internetowej. Wyniki pozwalają na umiarkowany optymizm. Najbardziej optymistycznie w przyszłość patrzą sklepy internetowe, zaś największymi pesymistami są dostawcy technologii.

Już drugi miesiąc utrzymuje się tendencja wzrostowa wskaźnika aktualnego popytu. Najniżej swoją sytuację oceniają dostawcy technologii, ponad połowa bowiem twierdzi, że popyt na ich usługi nie zmienia się. Jednak we wszystkich grupach ogół przedsiębiorców notuje spadek popytu o 14%. Największymi optymistami są agencje reklamowe i twórcy stron WWW oraz portale, w tej grupie 56% respondentów oczekuje wzrostu popytu w ciągu najbliższego miesiąca.

Najwięcej firm oceniających swoją sytuację jako dobrą było wśród dostawców technologii (44%), na drugim miejscu znalazły się portale (36%), zaś wśród twórców stron www i agencji reklamowych 28% zadowolonych było z sytuacji firmy. Ponad połowa respondentów ze sklepów internetowych oceniła sytuację jako złą.

49% badanych firm może pochwalić się wzrostem wartości transakcji, a jedynie 5% odnotowało spadek. We wszystkich grupach 12% firm zanotowało pogorszenie zdolności firmy do bieżącego regulowania zobowiązań finansowych.

Większość przedsiębiorstw utrzymała dotychczasowy poziom zatrudnienia, jednak na rynku jest więcej firm zmniejszających zatrudnienie, niż tych, które je zwiększają. Najstabilniejsze pod tym względem są sklepy internetowe. Ponad połowa firm zaś nie zmieniła i nie planuje zmienić wysokości inwestycji w sprzęt i oprogramowanie.

Pytania pomiaru koniunktury dotyczą jakościowych ocen i prognoz zmian w zakresie ogólnej sytuacji ekonomicznej firmy, wartości transakcji e-biznesowych, płynności finansowej, inwestycji w technologie, liczby i czasu trwania wizyt na stronie, liczby zatrudnionych pracowników. W badaniu uczestniczy 100 osób, które są pracownikami kierowniczego szczebla firm z sektora e-biznesu, w czterech kategoriach: portali, dostawców Internetu i technologii, sklepów internetowych oraz twórców stron www i agencji reklamowych.

Na podstawie Monitora Internetowego 10/2001 - BusinessPress/Pentor