Jest praca w amerykańskich usługach

Już od roku rośnie nieprzerwanie amerykański sektor usługowy, po 23 miesiącach zaczęło więc nieśmiało zwiększać się również zatrudnienie. Rośnie też m.in. import i równolegle ceny pozyskiwanych przez firmy sektora materiałów. Niejasna jest natomiast przyszłość - nadal rośnie indeks nowych zamówień, spada jednak liczba zamówień potwierdzonych.

Instytut Zarządzania Podażą (ISM) przedstawił comiesięczny raport na temat sytuacji amerykańskiego sektora usług. W styczniu br. ogólny wskaźnik aktywności biznesowej w usługach wzrósł w porównaniu z grudniem o 0,3% do poziomu 54,5%; rosły nowe zamówienia, ceny, zatrudnienie, eksport i import; malała liczba potwierdzonych zamówień i zapasów. Największe wzrosty wyrażone w punktach procentowych odnotowały wskaźniki importu - o 4,7%, do 56,5% - oraz zatrudnienie, którego indeks, po niemal dwóch latach przebywania w strefie spadkowej - wybił się nareszcie powyżej 50% (50,3%), co oznacza wzrost zatrudnienia w sektorze.

Styczeń br. jest zatem dwunastym z kolei miesiącem wzrostu sektora usług w USA. Dane od menedżerów odpowiedzialnych za zamówienia i dostawy dowodzą, że w sześciu gałęziach usług nastąpił w styczniu br. wzrost, w 10. sytuacja nie zmieniła się znacząco w porównaniu z grudniem, a w przypadku jednej - nastąpił w porównaniu z ub. miesiącem spadek. Zwiększenie aktywności deklarowało ogółem 24% uczestniczących w ankiecie (w grudniu odpowiednio 27%), zmniejszenie - 25% (miesiąc wcześniej - 24%). Najbardziej zyskały gałęzi: usług dla biznesu, usług finansowych i bankowych, rozrywki, administracji publicznej i usług medycznych.

Niezbyt dobrze wróży na najbliższą przyszłość obniżenie się wskaźnika potwierdzonych zamówień w styczniu o 3,5 punktu procentowego - do 48%. Wymowę tego faktu łagodzić może jednak to, że jednocześnie wzrósł indeks nowych zamówień- 54,6% w grudniu do 56,2%.

Szósty miesiąc z rzędu obniża się indeks zapasów; w styczniu jednak obniżka była - wyrażana w punktach procentowych - niższa od grudniowej.

Ceny wykorzystywanych przez firmy sektora materiałów i surowców rosły 11. miesiąc z rzędu, przy czym szybciej niż w grudniu, a ceny podwyższyły się na takie materiały jak mięso, benzyna, olej napędowy i opałowy, papier, gaz naturalny, olej sojowy. Obniżyły się natomiast m.in. ceny komputerów, akcesoriów i peryferiów komputerowych. Wzrosły wskaźniki zamówień eksportowych i importu, przy czym największe wykorzystanie materiałów importowanych ma miejsce w usługach dla biznesu, komunikacji i usługach medycznych. 17. miesiąc natomiast obniża się wskaźnik dostaw zrealizowanych.


Zobacz również