Jesteśmy grzeczniejsi na spotkaniach online

W tym roku ponownie zbadano oczekiwania wobec zachowania uczestników spotkań i webinarów organizowanych za pośrednictwem sieci. Zapraszamy do zapoznania się z ich wynikami.

Fot. Pixabay

Click Meeting, platforma spotkań online i webinarów, przeprowadziła w czerwcu zeszłego roku badania do poradnika pt. Savoir-vivre w czasie spotkań online i webinarów. Ich wyniki pokazały, że 53% ankietowanych chciałoby wprowadzenia określonych zasad etykiety podczas spotkań online. Jednocześnie 29% badanych stwierdziło, że o dobrym wychowaniu zapomina podczas takich wydarzeń niż w sytuacjach na żywo.

W tym roku również przeprowadzono takie badanie, z którego wynika, że 53% odpytywanych zauważyło znaczny postęp w nabieraniu dobrych manier przez uczestników spotkań internetowych. Wśród wszystkich ankietowanych 18% nie zauważyło zmiany, a 29% uznało tę sprawę za nieważną.

Zobacz również:

  • 108 tysięcy przychodu za wydarzenie online! Płatne webinary królują na rynku pracy

– Spotkania online na dobre wpisały się w naszą rzeczywistość. Rok temu wykonaliśmy badanie, z którego wynikało, że uczestnicy takich spotkań widzą potrzebę wprowadzenia jasnych zasad etykiety online. Po roku wróciliśmy z naszym badaniem, by sprawdzić, czy pojawiły się zmiany w podejściu uczestników spotkań online, a dzięki temu, czy powstały nowe trendy. Wnioski są jednoznaczne: ponad połowa ankietowanych widzi poprawę w zachowaniu uczestników online – mówi Martyna Grzegorczyk, Communications and Outreach Manager.

– Widzimy, że uczestnicy znacznie częściej skupiają się na wydarzeniach, co potwierdza, że darzą większym szacunkiem spotkania online. Jednocześnie wierzymy, że rozwiązania pomagające skrócić dystans między uczestnikami spotkań oraz poprawić jakość interakcji online, które wprowadzamy na naszej platformie, pomogły użytkownikom odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości – powiedziała Grzegorczyk.

Co nam przeszkadza podczas spotkań online?

Według 45% ankietowanych rok temu najbardziej uciążliwe w trakcie spotkań online było poszukiwanie przez uczestnika potrzebnych materiałów. Dziś 70% respondentów twierdzi, że przygotowuje sobie przed spotkaniem wymagane pliki i notatki. Czasem robi tak 22% badanych, a 8% nie robi tego wcale.

W tegorocznym badaniu 21% ankietowanych przyznało, że zdarza im się przeszkadzać w spotkaniu, szukając materiałów, a 79% twierdzi, że nigdy im się to nie zdarzyło. Badani przyznali się też w ankiecie, że przed udostępnieniem ekranu sprawdzają, jakie mają otwarte okna i pliki na pulpicie. Takich osób było wśród respondentów 66%. Pulpitu nie sprawdza 18% osób, a 16% robi to czasami.

Spotkania online są też przerywane z powodu niedziałającego sprzętu. Z badania ClickMeeting wynika jednak, że aż 60% osób sprawdza sprzęt przed spotkaniem. Czasami robi to 26%, a 10% tylko przed ważnymi spotkaniami. Nigdy nie sprawdza sprzętu 3% użytkowników, a 1% zapomina o tym pomimo powziętego postanowienia, że to zrobi.

Punktualność w przypadku spotkań online ma znaczenie

W 2021 roku prawie 35% osób przyznało się, że czasami podczas spotkań online je, gotuje, sprząta, odpowiada na maile czy zagląda do mediów społecznościowych. Około 38% robi tak, zwłaszcza gdy spotkanie jest nudne. Z tegorocznego badania wynika, że aż 69% osób na czas spotkań wycisza telefony, 12% nie robi tego w ogóle, a 19% robi to czasami.

ClickMeeting zbadał również naszą punktualność i uczestnictwo w spotkaniach do samego końca. W tamtym roku 87% respondentów odpowiedziało, że przybywanie na spotkania o umówionej godzinie i pozostawanie na nich do zakończenia, jest bardzo ważne. Tylko 8% uznało, że ma to znaczenie jedynie w przypadku prowadzącego. Podobnie badani odpowiadali w tym roku. Punktualność uznało za ważną cechę 85% ankietowanych, a 8% uznało, że punktualny powinien być przede wszystkim prowadzący. Z tegorocznego badania wynika również, że 4% respondentów uważa punktualność za niezbyt ważną.

Zastosowana metodyka badania

W ankiecie ClickMeeting wzięło udział 500 osób, z czego 52% to kobiety, a 48% mężczyźni. Wśród ankietowanych 28% to zamieszkujący miasta powyżej 500 tys. mieszkańców, 41% zamieszkuje miasta o zaludnieniu od 50 tys. do 500 tys. osób, a 31% to osoby z miejscowości do 50 tys. mieszkańców.

Badani pochodzą z grup o wyższym wykształceniu (63%), średnim (32%), zawodowym (3%) i podstawowym (2%). Przedziały wiekowe ankietowanych to 25 lat (13%), 26 – 40 lat (43%), 41 – 55 lat (35%) i powyżej 55 lat (9%).

Źródło: ClickMeeting